ČLÁNOK
Vznikne inštitúcia pre obnovu priemyslu SR
18. júna 2001

Vytvorenie inštitúcie zameranej na reštrukturalizáciu a obnovu priemyslu v SR bolo hlavným bodom programu štvrtkového seminára organizovaného Združením priemyselných zväzov (ZPZ) SR. Inštitúcia by mala napomáhať vstupu priamych zahraničných investícií na Slovensko, zabezpečovať tvorbu obnovených podnikových celkov, resp. celkov, ktoré sú schopné fungovať ako priemyselné parky v areáloch súčasných podnikov.

Do vytvorenia inštitúcie bola ustanovená Koordinačná skupina, ktorá má zabezpečovať proces obnovy slovenského priemyslu vrátane spolupráce so zahraničnými investormi. Koordinačnú skupinu tvoria zástupcovia ZPZ, Ministerstva hospodárstva SR, Združenia správcov konkurznej podstaty (ZSKP) SR, Slovenskej konsolidačnej a konkurzných súdov a pracovnej skupiny ministerstiev spravodlivosti a financií pre aktualizáciu zákona o konkurze a vyrovnaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS