ČLÁNOK
Vzniklo konzorcium na kúpu podielu v RIF
25. októbra 2001

O kúpu podielu Fondu národného majetku SR a Slovenského pozemkového fondu v Reštitučnom investičnom fonde sa uchádza konzorcium, ktoré založili J & T banka, Prvá penzijná a Brookdale Group. Informovali o tom zástupcovia konzorcia.

Subjekty tvoriace združenie spomínaných právnických osôb pristúpili k vytvoreniu takéhoto konzorcia s vedomím, že spoločným spojením svojich finačných prostriedkov a svojich medzinárodných a lokálnyh skúseností, získaných pri správe a manažovaní investičných fondov, môžu zabezpečiť vysoko efektívnu správu majetku RIF v prospech jeho akcionárov.

„Podmienky uvedené vo výberovom konaní pokladáme za veľmi jasné a sú pre nás zárukou transparentného priebehu výberového konania. Naše spoločnosti sa rozhodli spojiť svoje sily tak, aby ponuka, ktorú sme podali spĺňala podmienky výberového konania. Veríme, že kombinácia reálnej cenovej ponuky, dlhoročných skúseností na zahraničnom a lokálnom trhu, ako aj profesionálne zloženie nášho tímu, je predpokladom k úspechu,“ povedal riaditeľ spoločnosti J & T Asset Management.

Firma J & T Securities, ktorá patrí do skupiny J & T Finance Group svojho času kúpila kontrolný balík v invetsičnom privatizačnom fonde Creditanstalt – Slovenský investičný fond, a.s. Bratislava. Fond sa presťahoval do Pezinka a premenoval na Stredoeurópsky invetsičný fond, a.s. Pezinok. Na jednu akciu fondu koncom roku 1995 pripadali čisté aktíva v hodnote asi 2500 korún. Akcionármi fondu bolo pri jeho založení viac ako 44 tisíc fyzických osôb. Depozitárom fondu bola Invetsičná a rozvojová banka, a.s. Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS