ČLÁNOK
Vznikli nové Slovenské elektrárne
22. januára 2002

Do obchodného registra zapísali novú akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne (SE). K zápisu čisto výrobných „nových“ elektrární došlo na Okresnom súde Bratislava 1 bezprostredne po zrušení a.s. Slovenské elektrárne rozdelením a výmaze tejto spoločnosti z obchodného registra. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SE Alena Melichárková.

Okrem SE zapísali v pondelok do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. (SEPS) a v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 sa vykonal zápis Teplárne Košice, a.s. (TEKO).

K rozdeleniu elektrární došlo na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) SE, a.s. z 13. decembra minulého roku. MVZ rozhodlo o zrušení Slovenských elektrární, a.s. k 31. decembru 2001 rozdelením na tri nové akciové spoločnosti SE, a.s., SEPS a.s. a TEKO, a.s. MVZ zároveň určilo, že pokiaľ sa nevykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra 31. decembra, spoločnosť zanikne dňom výmazu z obchodného registra, ktorý bude zhodný s dňom zápisu novozaložených akciových spoločností. Bývalé Slovenské elektrárne teda prestali existovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS