ČLÁNOK
Vznikla Slovenská ratingová agentúra
5. marca 2001

Slovenská ratingová agentúra (SRA) chce ponúknuť na trhu finančných služieb rating ako produkt (ohodnotenie schopnosti subjektu splácať záväzky) bánk, poisťovní a ostatných finančných inštitúcií. Okrem nich chce hodnotiť priemyselné podniky, firmy poskytujúce služby, mestá a obce, emisie cenných papierov. Okrem hodnotenia dlžníkov sa chce SRA venovať analýze sektorov a segmentov výroby a služieb a nezávislým analýzam na požiadanie investorov. Informovali o tom včera zástupcovia SRA.

„Uvedomujeme si, že je potrebné vykonať nesmierne veľa edukatívnje práce. Sme na túto úlohu pripravení a tešíme sa na ňu a na všetky budúce diskusie s našimi budúcimi klientmi, partnermi, odbornou i laickou verjenosťou o úlohe ratingu a jeho pridanej hodnoty pre podnikanie na Slovensku,“ povedal pre médiá výkonný riaditeľ SRA Rudolf Autner.

SRA vznikla vo februári tohto roku. Jej ambíciou je uviesť na slovenský trh rating kvôli objektivizácii a štandardizácii rizík na takej úrovni, ktorá je na západných trhoch obvyklá.

Objektivitu a štandardizáciu poskytovaných informácií zaručuje metodológia spracovania údajov a informácií, ktorá vychádza zo štandardných metód finančnej a nefinančnej analýzy s prvkami ratingovej nadstavby založenej na komplexnom zasadzovaní údajov a informácií do predpokladaného vývoja systémov, ktorých súčasťou sú ohodnocované subjekty.

Medzi ambície SRA patrí snaha stať sa mienkotvorným prvkom na ekonomickom poli, prvým kontaktom zahraničných investorov v oblasti komplexného posudzovania rizík protistrany. Medzi základné hodnoty, ktorými sa SRA bude riadiť patria politická nezávislosť, etika, profesionalita, profilácia vlastného názoru a potreba komunikácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS