ČLÁNOK
“ „“Vzali ste na seba zodpovednosť, budete ju niesť““
4. decembra 1997

Podľa V. Masára novela stanovuje, že NR SR bude schvaľovať rozpočet NBS, v ktorom sú obsiahnuté napr. aj náklady na energiu. Tieto náklady však NR SR neschvaľuje žiadnej inej organizácii. „Národná banka predkladá každoročne svoj rozpočet NR SR. Poslanci majú právo kedykoľvek nahliadnuť do plnenia jednotlivých jeho položiek. Rozpočet podlieha auditu Najvyššieho kontrolného úradu. Schválením novely prejde zodpovednosť za menovú politiku z NBS na NR SR, ktorá jej bude schvaľovať rozpočet,“ povedal V. Masár. Ako ďalej povedal, v prípade útoku na menu môže nastať potreba meniť niektoré položky kvôli intervenciám na peňažných trhoch. Svetové trendy smerujú podľa V. Masára k minimalizácii refinancovania deficitu štátneho rozpočtu národnými bankami, zatiaľ čo predkladaná novela tento podiel naopak zvyšuje. „Optimálnou formou financovania deficitu štátneho rozpočtu je získavanie zdrojov na peňažnom trhu. Ak deficit financuje národná banka priamym úverom, tento úver je menovo neutrálny v prípade, ak národná banka získa tieto zdroje na trhu, napríklad sterilizačnými opatreniami. Ak banka nezíska dostatok zdrojov z trhu týmito opatreniami, potom sa tento úver odrazí v raste peňažnej masy. To bude tlačiť na cenovú stabilitu, alebo domácu spotrebu krytú zvýšenými dovozmi. Išlo by vlastne o emisiu nekrytých peňazí,“ povedal V. Masár. Toto riziko podľa V. Masára reálne existuje aj pri súčasnej miere refinancovania deficitu štátneho rozpočtu na úrovni 5% jeho príjmov v predchádzajúcom roku, avšak so zvyšovaním tejto hranice sa zväčšuje možnosť, že centrálna banka nedokáže vykryť úver vláde zodpovedajúcimi sterilizačnými opatreniami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS