ČLÁNOK
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera eviduje za deväť mesiacov pohľadávky voči neplatičom zdravotného poistenia 447 mil. Sk, na pokutách a penáloch 139 mil. Sk.
24. novembra 1998

Dodala, že zverejňovanie mien neplatičov neprinieslo očakávaný efekt a na vymáhanie pohľadávok od platiteľov poistného používa poisťovňa všetky zákonné prostriedky ako je vystavovanie platobných výmerov až po vydávanie vlastných exekučných príkazov. „V prípadoch nevymožiteľnosti pohľadávok touto formou spolupracujeme so súdnymi exekútormi“, uviedla M. Szomolányi. Výber poistného na jedného ekonomicky aktívneho poistenca v roku 1998 predstavoval v priemere mesačne 1 094 Sk, čo je 16,2-percentný nárast s porovnateľným obdobím roku 1997. Zmena štruktúry poistencov v prospech poistencov štátu a Národného úradu práce a celkový pokles výberu poistného v treťom štvrťroku v prípade ostatných poisťovní, sa prejavil celkovým príjmom po prerozdelení. Voči správcovi účtu prerozdelenia evidovala VZP Dôvera k 30. septembru pohľadávky vo výške 10,361 mil. Sk. Príjmy poisťovne predstavovali za deväť mesiacov 1,972 mil. Sk, z toho 51,680 predstavovali príjmy z prerozdelenia. Výdavky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dosiahli 1,877 mld. Sk. Z celkových výdavkov použila poisťovňa 46% pre ústavnú starostlivosť, 29,04% uhradila lekárňam, 14,2% lekárom prvého kontaktu a za špecializovanú ambulantnú starostlivosť 3,9%. Výška záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavuje za spomínané obdobie 800 mil. Sk, z toho voči nemocniciam s poliklinikou 400 mil. Sk a lekárňam 220 mil. Sk. VZP Dôvera registruje k 30. septembru 408 788 poistencov, čo predstavuje 7,6-percentný podiel na slovenskom poistnom trhu. „V priebehu roka došlo k úbytku poistencov, ktorých v januári bolo 437 586. Pokles sa prejavil predovšetkým v priebehu 1. polroka aj ako dôsledok zlúčenia zdravotných poisťovní Vzájomná životná poisťovňa a Dôvera a tiež ovplyvňovaním poistencov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V auguste sme zaznamenali nárast v počte poistencov. Podľa našich predpokladov by sa mal tento trend udržať aj v nasledujúcom období“, uzatvorila M. Szomolányi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS