ČLÁNOK
VZ IRB zrejme nebude rokovať o zmene základného imania
21. júla 1999

Národná banka Slovenska (NBS) spolu s Ministerstvom financií SR (MF) hľadá právny postup, ktorý by umožnil skrátiť proces registrácie zvýšenia a následného zníženia základného imania v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava (IRB) v nútenej správe. „Vzhľadom na procedurálnu zložitosť tohto postupu hľadá skupina právnikov spôsob, ktorý by umožnil zvýšiť a následne znížiť základné imanie v IRB do 19. decembra tohto roka, teda do skončenia nútenej správy v IRB,“ uviedol v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA viceguvernér NBS Jozef Mudrík. Keďže tento postup ešte nie je vypracovaný, na piatkovom valnom zhromaždení (VZ) preto zrejme nedôjde k rokovaniu o zmene základného imania a tieto body programu budú vypustené.

Za bežných okolností plynie po schválení návrhu na zvýšenie základného imania 90-dňová lehota potrebná na zápis do Obchodného registra. V prípade IRB by po rozhodnutí o zvýšení imania museli uplynúť zhruba tri mesiace, až následne nato by sa mohlo uskutočniť ďalšie valné zhromaždenie, ktoré by rozhodlo o jeho znížení. Počas 90 dňovej lehoty by pritom jednotliví akcionári mohli protestovať proti rozhodnutiu VZ, čo by celý proces predĺžilo. Séria znižovaní a zvyšovaní základného imania tak podľa všetkého nebude uzavretá pred skončením nútenej správy v decembri tohto roka. „Snahou NBS a MF bolo nájsť právny spôsob na uskutočnenie zvýšenia, následného zníženia navýšenej čiastky ako aj zníženia na úkor základného imania na jednom valnom zhromaždení. Práve tým by sa predišlo časovým lehotám potrebným pri bežnom postupe,“ konštatoval viceguvernér NBS v rozhovore pre SITA.

Uznesenie vlády o postupe riešenia situácie v IRB počítalo so znížením základného imania banky z 3 mld. Sk na 3 mil. Sk. Nekonkretizovalo čiastku, o ktorú by sa malo základné imanie zvýšiť a následne znížiť. Návrh Ministerstva financií SR ráta s navýšením základného kapitálu banky o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk. Spolu s odpísaním rezervných a ažiového fondu o 0,9 mld. Sk by tieto prostriedky mali stačiť na vykrytie strát banky a zachovanie minimálneho základného imania banky. Viceguvernér Mudrík sa však domnieva, že práve absencia konkrétneho vládou schváleného rozhodnutia o presnej sume navýšenia imania, môže viesť k protestom akcionárov a tým aj zmareniu valného zhromaždenia. Podľa Obchodného zákonníka musia byť v pozvánke alebo oznámení, ktoré sa týkajú zvolania VZ, uvedené dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania, spôsob a výška tohto zvýšenia, ako aj navrhovaný počet novovydaných akcií alebo nová nominálna hodnota doterajších akcií.

Viceguvernér pre SITA podčiarkol, že cieľom právnikov nie je zmeniť vecnú, ale technickú stránku problému. „Nejde o žiadne špekulácie. Potrebné je spojiť niekoľko operácii, aby došlo k ich ukončeniu v potrebnom čase,“ dodal. Vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenia sa koná už v piatok, nebude možné tento postup uplatniť a riešením tak bude podľa viceguvernéra vypustenie niekoľkých bodov programu.

Predaj časti majetku, resp. akcií zahraničnému investorovi nebude podľa neho možný, keďže konkrétne ponuky od zahraničných investorov NBS ešte nedostala. „Okrem všeobecných podmienok, ktoré deklarovali, neposkytli investori žiadne ďalšie podmienky,“ konštatoval.

Podľa dnešného vydania PRAVDY, minulý týždeň v piatok sa na pôde ministerstva konali rokovania, ktoré sa týkali postupu v ozdravení IRB. Ich výsledkom je pozmenený plán, podľa ktorého by 23. júna na valnom zhromaždení IRB malo dôjsť k navýšeniu základného kapitálu banky minimálne o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk. Spolu s odpísaním ážijového fondu o 0,9 mld. Sk by tieto prostriedky mali stačiť na vykrytie strát banky. Novým majoritným akcionárom IRB by sa tak malo stať ministerstvo financií, ktoré upísané imanie zaplatí do 30. júla. O odpisovaní straty na úkor kapitálu banky by sa potom malo rozhodnúť na ďalšom valnom zhromaždení, pravdepodobne v septembri. Aj samotné ministerstvo financií v projekte priznalo, že séria znižovaní a zvyšovaní základného imania je časovo náročný proces, ktorý v najlepšom prípade zaberie pol roka a nebude uzavretý pred skončením nútenej správy v decembri tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS