ČLÁNOK
VZ Biotiky rozhodlo o znížení počtu členov dozornej rady
6. mája 1999

Riadne valné zhromaždenie (VZ) Biotiky, a.s., Slovenská Ľupča v utorok rozhodlo o znížení počtu členov dozornej rady (DR) z 9 na 6. V novej DR má hlavný akcionár GV Pharma troch zástupcov, VÚB jedného a dvaja členovia rady zastupujú zamestnancov. Ako tlačovú agentúru SITA informovala ekonomická riaditeľka Biotiky Anna Hláčiková, akcionári na VZ neotvorili otázku personálnych zmien v manažmente, ani problém odvolania predchádzajúceho generálneho riaditeľa Biotiky Miroslava Otčenáša.
VZ zároveň predĺžilo lehotu na odkúpenie voľných zamestnaneckých akcií z troch na 12 mesiacov. Akcionári tiež odsúhlasili zámery ozdravenia firmy na obdobie nasledujúcich troch rokov. Ozdravenie firmy má pokračovať ďalším znižovaním objemu cudzích zdrojov, skrátením lehôt splatnosti pohľadávok a znižovaním energetickej náročnosti výroby. Výroba bude v ďalších rokoch zameraná na substancie, ktoré v súčasnosti predstavujú 47,8 % hodnoty produkcie s dôrazom na ziskový Penicilín V. Agroprodukty majú na celkovom odbyte 26,3 -percentný podiel, 17,5 % tvoria konečné liekové formy a 7,9 % veterinárny sortiment.
Na VZ boli prítomní predstavitelia spoločnosti GV Pharma, ktorá má v Biotike akciový podiel vo výške 42,2 %, Všeobecnej úverovej banky, ktorá vlastní 22,7 % akcií, anglickej firmy Moorgate Securities Ltd. s podielom na základnom imaní Biotiky vo výške 7 %, Fondu národného majetku SR s podielom 3,1 % a ďalší akcionári.
Za prvý štvrťrok tohto roka vykázala Biotika stratu 39,3 mil. Sk pri objeme výroby 345 mil. Sk. V prvom kvartáli minulého roku hospodárila spoločnosť so stratou 42,4 mil. Sk, pričom výroba dosiahla 366 mil. Sk.
Podľa oficiálnych výsledkov skončila Biotika rok 1998 so stratou 15,3 mil. Sk, pričom rok predtým to bolo 179,4 mil. Sk. Na korekciu straty a takmer vyrovnaný hospodársky výsledok mal výrazný vplyv predaj obchodného podielu Biotiky v spoločnom podniku s nemeckým chemickým koncernom Degussa AG z Frankfurtu nad Mohanom – vo firme Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča.
Biotika predala vlani výrobky a služby za 1,159 mld. Sk, čo predstavuje oproti roku 1997 pokles o 17,8 %. Hodnota výroby však poklesla len o 7,4 % na 1,421 mld. Sk, zásoby počas roka vzrástli o 17,1 % na 341,8 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru vzrástli o 166 % na 84,8 mil. Sk.
Bilančná suma Biotiky medziročne poklesla o 17,5 % na 2,418 mld. Sk. Na poklese sa prejavil predovšetkým predaj podielu vo Fermase, čo sa odrazilo na poklese finančných investícií takmer o dve tretiny (o 415,7 mil. Sk) na 231 mil. Sk. Výrazne poklesla i hodnota rozpracovaných nedokončených investícií. Celkovo poklesli i obežné aktíva, keďže nárast zásob bol viac ako vyvážený poklesom objemu finančného majetku. V pasívach poklesla hodnota vlastného imania o 22,4 % na 1,096 mld. Sk, kde sa tiež odrazil predaj podielu vo Fermasu. Cudzie zdroje sa znížili o 14 % na 1,286 mld. Sk. Celkové zadlženie aktív mierne vzrástlo na 53,2 %.
Spoločnosť zvýšila o štvrtinu hodnotu záväzkov na 472,6 mil. Sk. Dlhodobé záväzky pritom poklesli na devätinu (na 11,1 mil. Sk), aj vďaka splateniu dlhopisov za 37,8 mil. Sk. Krátkodobé záväzky naopak vzrástli o dve tretiny na 461,5 mil. Sk. Hodnota bankových úverov poklesla o necelú tretinu na 747,9 mil. Sk, pričom sa znížili najmä krátkodobé úvery, ktoré majú na celkovom objeme 27 -percentný podiel. Krátkodobé pohľadávky poklesli o 16,9 % na 373,6 mil. Sk, dlhodobé pohľadávky Biotika neeviduje. Biotika má v súčasnosti 1 280 zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS