ČLÁNOK
Výzvu Združenia zdravotných poisťovní poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti (PZS) považuje riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Daniel Žitňan v niektorých bodoch za nereálnu.
5. novembra 1997

„Je tu naozaj veľmi vážna situácia. Dostávame sa do stavu, kedy nemáme za čo poskytovať zdravotnícke služby, máme nedostatok materiálu, liekov. Túto situáciu budeme musieť predsa rodičovi chorého dieťaťa vysvetliť. Nemôžeme len tak povedať, že jeho choré dieťa možno o dva mesiace zoperujeme. Rodič sa spýta, prečo až o dva mesiace a my budeme musieť povedať pravdu. Týmto chcú ZP presunúť zodpovednosť na nás.“vysvetľuje riaditeľ DFNsP a dodáva: „So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou takéto ťažkosti nemáme.“ Zdravotné poisťovne ďalej žiadajú, aby od budúceho roka nemocnice mesačne predkladali na Ministerstvo zdravotníctva SR údaje o príjmoch (aj v členení na platby od jednotlivých ZP), výdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch. Podľa D. Žitňana, takéto opatrenie však problém nemocníc nevyrieši. Združenie zdravotných poisťovní vyzýva PZS, aby sa dôraznejšie zapojili do transformačného procesu v zdravotníctve a aby ku kritike predkladali aj návrhy na riešenie. Ako uviedol D. Žitňan, ani jedna poisťovňa, s výnimkou Vzájomnej životnej, nepredniesla konštruktívne návrhy, ako nájsť východisko zo súčasného kritického stavu. Argumentujú tým, že nemôžu dať peniaze, keď ich nemajú. Výzvu, aby ZP neuprednostňovali niektoré skupiny poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, považuje D. Žitňan za nesprávnu, lebo týmto sa stavajú na jednu úroveň všetky nemocnice – okresné, krajské, fakultné . Ako príklad uviedol DFNsP s celoslovenskou pôsobnosťou, v ktorej sa robia náročné operačné výkony transplantácia kostnej drene, kardiochirurgické zákroky a pod. Podľa neho je nutné rozlišovať, či ide o bežné alebo nosné zdravotnícke zariadenie. V prípade, že sa ťažiskové ZR dostanú do bezvýchodiskovej finančnej situácie, bude to mať na zdravotníctvo oveľa horší dopad ako v prípade napr. okresnej nemocnice. Na záver riaditeľ DFNsP dodal, že požiadavky zdravotných poisťovní sú len smerom na PZS a samy presúvajú väčšiu časť zodpovednosti a práce práve na nich. Ako príklad uviedol, že „Podľa zákona sú poisťovne povinné prevádzkovať informačný systém, ktorý musí byť kompatibilný so softwarom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Takmer všetky však majú vlastnú zmluvu, vlastný software a my sa im musíme podriadiť. To znamená, že naše oddelenie pre styk so ZP vykazuje výstupy každej poisťovni zvlášť, hoci by to malo byť naopak.“ Výzvu poskytovateľom zdravonej starostlivosti zverejnilo ZZP po minulotýždňovom vzájomnom rokovaní s ministrom zdravotníctva, financií, Asociáciou nemocníc,zdravotných poisťovní a riaditeľov nemocníc na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS