ČLÁNOK
Význam podnikových dlhopisov podľa NBS rastie
3. júna 2021

Záujem domácich podnikov o financovanie sa prostredníctvom emisie dlhopisov niekoľko rokov rastie. V májovej správe o finančnej stabilite o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS). Pre slovenský podnikový sektor je dlhodobo charakteristické, že zdroje získava buď prostredníctvom akciového kapitálu, alebo si prostriedky na fungovanie zabezpečuje úvermi od lokálnych bánk, prípadne financovaním v rámci vlastnej skupiny. V posledných rokoch však centrálna banka pozoruje, ako sa určitá skupina podnikov pri zabezpečovaní financovania v čoraz väčšej miere obracia na dlhopisový trh. Pred piatimi rokmi mal podnikový sektor na pasívach niečo cez 2 mld. eur emitovaných dlhových cenných papierov. Ku koncu vlaňajška to stúplo cez 5 mld. eur.

Podstatnú časť dopytu po dlhopisoch slovenského podnikového sektora vytvárajú podľa národnej banky domácnosti. „Samotný fakt zvýšenej orientácie podnikov na dlhopisový trh je v zásade pozitívny, keďže prispieva k diverzifikácii ich zdrojov financovania sa a čiastočne aj k rozvoju domáceho kapitálového trhu,“ uvádza sa v analýze. Významná časť emisií, ktoré sa dostávali v uplynulých rokoch na trh, skončila v priamej držbe slovenských domácností. Objem týchto dlhových cenných papierov v majetku tuzemských domácností bol na začiatku roka 2016 okolo 0,5 mld. eur a do konca roka 2020 sa zvýšil na 2 mld. eur.

„Motiváciu domácností k zvýšenému záujmu o nákup individuálnych podnikových dlhopisov treba zrejme hľadať na strane prostredia nízkych úrokových sadzieb,“ uvádza NBS. Podnikový dlhopis predstavuje štandardný nástroj financovania sa podnikov prostredníctvom kapitálového trhu. V čase, keď sa úročenie bankových vkladov pohybuje okolo nuly, predstavuje dlhopis podľa centrálnej banky s výnosom okolo 4 % až 5 % minimálne na prvý pohľad lákavú investičnú príležitosť. „Otázne však je, či pri časti investorov z radov domácností, najmä pri neprofesionálnych investoroch, nedochádza k podceneniu rizík spojených s kúpou takýchto dlhopisov,“ domnieva sa NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS