ČLÁNOK
Vývoji na slovenskom bankovom trhu
25. februára 1997

Rozhovor s generálnym riaditeľom Poľnobanky Ing. Ľudovítom Pósom, CSc. o vývoji na slovenskom bankovom trhu najmä v súvislosti s otázkami privatizácie sektoru. „Snahu NBS o oslabenie rastu peňažnej zásoby chápeme. Považujeme ju z pohľadu udržania nízkej miery inflácie a zníženia veľkého deficitu obchodnej bilancie za správnu.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS