ČLÁNOK
Vývoji na slovenskom bankovom trhu
25. februára 1997

Rozhovor s generálnym riaditeľom Poľnobanky Ing. Ľudovítom Pósom, CSc. o vývoji na slovenskom bankovom trhu najmä v súvislosti s otázkami privatizácie sektoru. „Snahu NBS o oslabenie rastu peňažnej zásoby chápeme. Považujeme ju z pohľadu udržania nízkej miery inflácie a zníženia veľkého deficitu obchodnej bilancie za správnu.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS