ČLÁNOK
Vývoji na slovenskom bankovom trhu
25. februára 1997

Rozhovor s generálnym riaditeľom Poľnobanky Ing. Ľudovítom Pósom, CSc. o vývoji na slovenskom bankovom trhu najmä v súvislosti s otázkami privatizácie sektoru. „Snahu NBS o oslabenie rastu peňažnej zásoby chápeme. Považujeme ju z pohľadu udržania nízkej miery inflácie a zníženia veľkého deficitu obchodnej bilancie za správnu.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS