ČLÁNOK
Vývoj menového agregátu M2 za prvý polrok
30. júla 1998

Národná banka Slovenska (NBS) si vo svojom menovom prehľade stanovila cieľ udržať v tomto roku rast M2 na úrovni 9,4 %. Pri porovnaní s májom zaznamenal objem M2 pokles o 2,3 mld. Sk na 451,2 mld. Sk. Pričinil sa o to predovšetkým pokles objemu termínovaných vkladov v slovenských korunách o 3,8 mld. Sk na 243,4 mld. Sk, ako aj pokles netermínovaných korunových vkladov o 1 mld. Sk na 103,8 mld. Sk. Rast o 2 mld. Sk pritom zaznamenali vklady v cudzej mene, ktoré dosiahli 52,9 mld. Sk a rast o 0,5 mld. Sk na 51,1 mld. Sk aj obeživo mimo bánk. Práve štyri spomenuté agregáty – hotové peniaze, termínované aj netermínované vklady a vklady v cudzej mene – tvoria spolu peňažnú zásobu M2. Podľa predbežných údajov zaznamenal objem domácich úverov v júni len nepatrný rast o 0,3 mld. Sk na 482,5 mld. Sk. Pri medziročnom porovnaní tak vzrástol objem úverov o 2,8 %. Oproti máju sa však v júni 1998 zvýšil objem úverov pre podniky a obyvateľstva a klesol úver vláde. Podľa predbežných údajov klesol čistý úver vláde v júni o 3,5 mld. Sk na 103,7 mld. Sk. Objem úverov podnikom a obyvateľstvu pritom zaznamenal rast o 3,2 mld. Sk na 378,2 mld. Sk. Z tohto objemu tvorili korunové úvery podnikom 319,5 mld. Sk (rast o 0,5 mld. Sk), korunové úvery obyvateľstvu boli 22,2 mld. Sk (rast o 0,6 mld.Sk) a devízové úvery 36,5 mld. Sk (rast o 2,1 mld. Sk). Podľa dnes zverejených údajov NBS sa v júni zmenila čistá úverová pozícia Fondu národného majetku SR voči bankovému sektoru. Kým na konci mája bol ešte FNM vo vyrovnanej pozícii, na konci júna už objem úverov presahoval objem vkladov o 0,6 mld. Sk. Od začiatku roka tak objem úverov pre FNM vzrástol oproti vkladom o 3,6 mld. Sk. FNM sa pritom voči bankovému sektoru naposledy nachádzal v pozícii dlžníka v novembri 1995.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS