ČLÁNOK


,

Vývoj kapitálového trhu
27. februára 2009

Súčasný kapitálový trh na Slovensku v dostatočnej miere neplní svoje základné ekonomické funkcie – vytváranie, oceňovanie a prerozdeľovanie voľných finančných zdrojov, a nie je tak miestom pre efektívne stretávanie kapitálu a investičných príležitostí.

Hlavné prekážky, ktoré bránia v ďalšom rozvoji kapitálového trhu sú: nedostatočná likvidita a výkonnosť trhu, nedostatok investorov, nedostatok kvalitných emisií, nedôvera malých investorov v kolektívne investovanie, nutnosť harmonizácie legislatívy v oblasti finančného trhu s EÚ.

Podrobná analýza stavu kapitálového trhu v SR  1. časť.
Podrobná analýza stavu kapitálového trhu v SR  2. časť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS