ČLÁNOK
Využitie bankových platobných kariet ZBK výrazne vzrástlo
6. júna 2002

Obyvatelia Slovenska čoraz častejšie využívajú na realizáciu finančných operácií platobné karty. Najväčší nárast podľa údajov Združenia pre bankomatové karty SR (ZBK) zaznamenali vlani transakcie prostredníctvom platobných terminálov, pričom najvyšší objem aj počet transakcií sa v minulom roku uskutočnil cez bankomaty. Vyplýva to z údajov zverejnených združením.

Počet bankomatov členov združenia ZBK bol vlani 1 182. Klienti členských bánk uskutočnili vlani prostredníctvom bankomatov 52,1 mil. operácií, čo predstavuje nárast oproti roku 2000 o vyše 5 %. Objem transakcií sa však zvyšoval podstatne rýchlejším tempom a dosiahol 95,917 mld. Sk, čo je o 16 % viac ako rok predtým.

Podstatne väčšiu dynamiku rastu zaznamenali transakcie uskutočnené prostredníctvom platobných terminálov, ktoré držitelia platobných kariet členov ZBK realizovali v objeme 11,737 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2000, keď bol tento údaj na úrovni 6,844 mld. Sk, to znamená nárast až o 72 %. Množstvo operácií vzrástlo v medziročnom porovnaní dokonca až o 88 % a dosiahlo 10,6 mil. transakcií.

Počet platobných kariet, vydaných členskými bankami ZBK, sa vlani na Slovensku zvýšil o 255 tis. a dosiahol 1,98 mil. kusov. V percentuálnom vyjadrení to predstavovalo medziročný nárast o 15 %. Počet transakcií v bankomatoch a platobných termináloch ZBK bol 62,7 mil. a ich celkový objem dosiahol 107,654 mld. Sk.

ZBK je záujmovým združením právnických osôb s celoslovenskou pôsobnosťou, vzniklo v roku 1993. V súčasnosti má združenie 15 riadnych členov a jedného pozorovateľa. Hlavným cieľom ZBK je vytvárať podmienky na využívanie bankových kariet v medzibankovom platobnom styku v SR a budovať, podporovať a rozvíjať spoločnú sieť bankomatov a obchodníkov tak, aby ju mohli využívať všetci držitelia bankových platobných kariet.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS