ČLÁNOK
Vytvorenie siedmich dcérskych spoločností v rámci zoskupenia Chirana-Prema.
1. januára 1998

To je založené na princípe ekonomického zväzku materskej a dcérskych spoločností. Pre SITA to povedal tlačový tajomník spoločnosti Chirana-Prema, a.s., Stará Turá Eugen Ruttkay. O vytvorení nových subjektov od 1. januára 1998 rozhodlo predstavenstvo spoločnosti minulý rok. E. Ruttkay informoval, že cieľom tohto kroku je prehĺbiť a zvŕšiť proces decentralizácie riadiacich a výkonných činností na nižšie stupne riadenia, ktorý sa začal v roku 1990. Chirana-Prema Export-Import, a.s., je riadiacim centrom marketingových činností subjektov holdingu, nakupuje a predáva výrobky zdravotníckej techniky v tuzemsku a v zahraničí pre dcérske spoločnosti a riadi generálnych zástupcov v zahraničí. Od 1. januára 1998 rozvíja svoju činnosť zameranú na vývoj, výrobu, predaj a servis stomatologickej techniky, dýchacích, narkotizačných a lekárskych prístrojov aj akciová spoločnosť Chirana-Prema Medical. Produkciou jednorazových injekčných striekačiek a ihiel, striekačiek pre opakované použitie a jednorazových zdravotníckych pomôcok a potrieb sa zaoberá Chirana-Prema Injekta. Hlavným predmetom činnosti Prematlaku, a.s. je výroba meracej techniky pre meranie tlaku, plynných a kvapalných médií a príslušenstva. Chirana-Prema Náradie, a.s. vyrába náradie pre potreby holdingu a pre externých zákazníkov a sústreďuje sa aj na tepelné spracovanie kovov. Službami, ako je nákup materiálu, skladovanie a doprava, sa zaoberá Chirana-Prema MTZ. Na báze strediska výroby dosiek plošných strojov vznikla CH-Print, a.s. Všetkých sedem subjektov sú akciové spoločnosti, pričom 100% akcií vlastní Chirana-Prema, a.s. Pri spoločnostiach Prematlak a CH-Print existuje podľa E. Ruttkaya možnosť uzavretia zmluvy o odpredaji akcií manažmentu spoločností. Chirana-Prema je v súčasnosti najväčším výrobcom a vývozcom zdravotníckej techniky v strednej a východnej Európe. Export sa na predaji vlastných výrobkov a služieb podieľa približne 80%. Spoločnosť vyváža predovšetkým zdravotnícku techniku, z toho asi polovicu tvoria stomatologické zariadenia a exportuje aj jednorazové injekčné ihly a striekačky a lekárske prístroje. Vývoz smeruje hlavne do Ruskej federácie (asi 35% exportu), ČR (20%), SRN, na Ukrajinu, do Poľska, Francúzska, Belgicka a Litvy. Chirana-Prema exportuje aj do štátov Blízkeho a Stredného východu, Indie, Iránu, Vietnamu, Číny a do Afriky. Z meracej a regulačnej techniky predá a exportuje ročne tovar v hodnote 40 až 50 mil. Sk. Chirana-Prema, a.s., Stará Turá vykázala k 30. júnu 1997 stratu 20 mil. Sk. Za rok 1996 dosiahla spoločnosť čistý zisk 8,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS