ČLÁNOK
Vytvorenie SARK by viedlo k využitiu potenciálu domácich firiem
4. decembra 2001

Návrh na vytvorenie Slovenskej agentúry rizikového kapitálu (SARK), a.s., ktorý predložil prezident Združenia priemyselných zväzov SR (ZPZ) bol predmetom rokovania Hospodárskej rady vlády (HRV) SR. Cieľom SARK má byť využitie potenciálu priemyselných podnikov, ktoré sa ocitli v úpadku, na ich reštrukturalizáciu a začlenenie medzi prosperujúce a konkurencieschopné podniky. „HRV odporúča, aby bol návrh znovu prediskutovaný aj na úrovni riadiacej komisie pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk. Taktiež sa má vyjasniť, či má fungovať SARK ako agentúra alebo ako fond,“ uviedol na tlačovej besede po rokovaní HRV jej predseda Ivan Mikloš.

Hoci sa v návrhu počíta s názvom agentúra, obsah počíta aj s tým, aby táto inštitúcia pôsobila ako fond rizikového kapitálu. Priamo by v konkurzoch odkupovala majetok podnikov, potom podniky reštrukturalizovala a odpredávala. „My však potrebujeme agentúru, ktorá by nefungovala ako fond rizikového kapitálu, ale zlepšovala informovanosť a pôsobila ako sprostredkovateľ pre lepší a masívny vstup fondov rizikového kapitálu do slovenskej ekonomiky,“ dodal ďalej I. Mikloš.

Zakladateľmi SARK by mali byť ZPZ, Slovenská konsolidačná a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Na finančné zabezpečenie činnosti SARK bude mať k dispozícií 1 mil. Sk. Štartovací kapitál bude poskytnutý zo zdrojov Slovenskej konsolidačnej v objeme približne 300 mil. Sk a z MH vo výške 300 mil. Sk. Mnohé podniky majú vysoké dlhy, ktoré nedokážu splácať. Z tohto dôvodu sa množstvo majetku nedostatočne alebo vôbec nevyužíva a investori uprednostňujú výstavbu na „zelenej lúke“ pred investovaním do existujúcich kapacít. Výsledkom práce agentúry by mali byť ozdravené podnikové celky, ktoré by sa predovšetkým predávali tuzemským alebo zahraničným investorom schopným ich efektívne a dlhodobo rozvíjať a prevádzkovať.

HRV rokovala aj o analýze cestovného ruchu v SR. Vláda požiadala MH o prípravu v súvislosti s návrhom na zriadenie ústredného orgánu štátnej správy pre cestovný ruch. Rada skonštatovala, že tento materiál nesplnil svoj účel a nedostatočne analyzuje vývoj z hľadiska výhod a nevýhod. HRV odporúča MH tento materiál dopracovať a predložiť Porade ekonomických ministrov. „Taktiež sa pripravuje materiál, ktorého cieľom bude propagácia a špeciálne marketing v cestovnom ruchu,“ konštatoval I. Mikloš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS