ČLÁNOK
Výsledok 1. kola prezidentských volieb dobrým signálom
19. mája 1999

Ministerka na základe osobných kontaktov a mediálnych informácií považuje výsledok volieb za pozitívny signál, ktorý pomôže ústretovejšiemu postoju zahraničí v oblasti vstupu zahraničného kapitálu a v oblasti finančných operácií.

K postoju zahraničia k SR ministerka vo svojej prednáške a diskusii na zvolenskej Technickej univerzite totiž okrem iného aj konštatovala, že vypuknutie problémov vo VSŽ priamo neovplyvnilo kurz koruny, ale všetky banky zvýšili svoju pozornosť voči všetkým slovenským subjektom a zhoršili pre nich úverové podmienky. V súvislosti s VSŽ priznala, že medializácia personálnych výmen vo firme sa neuskutočnila správne.

Ministerka podčiarkla, že SR má záujem o investorov, ktorí prinesú technológie, ktoré budú využívať vysokú kvalifikáciu slovenských technikov a robotníkov a nie len najlacnejšiu nekvalifikovanú pracovnú silu. Do protikladu postavila VW a Siemens na jednej strane a Yazaki Debnár na strane druhej. K hrozbe odlivu ziskov nadnárodných a zahraničných spoločností zo SR poznamenala, že v SR už jestvuje legislatíva, ktorá dovoľuje zabrániť neprimeranému oceňovaniu dovozu a vývozu a je na daňových a colných úradníkoch, aby ju kvalifikovane aplikovali.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS