ČLÁNOK
Výsledky hospodárenia ŠR za prvý mesiac roku 1998
6. februára 1998

Agentúru SITA o tom informovala vedúca Samostatného oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Zuzana Bruteničová. Januárové príjmy štátneho rozpočtu predstavujú 9,1 % celoročného plánovaného objemu a výdavky 7 % ročného plánu. Na celý rok 1998 je plánovaný deficit na úrovni 5 mld. Sk. Celkové príjmy by mali dosiahnuť 179,8 mld. Sk a výdavky 184,8 mld. Sk. Deficit štátneho rozpočtu je na rozdiel od predchádzajúcich rokov definovaný vo fiškálnej pozícii, teda očistený o príjmy z prijatých úverov a výdavku na splátky štátneho dlhu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli príjmy štátneho rozpočtu o 191 mil. Sk, čo je iba o 1,1 %. Návrh štátneho rozpočtu SR na rok 1998 pritom ráta s rastom príjmov o 4,6 %. Na rozdiel od minulého roka došlo v januári 1998 k obmedzeniu rastu rozpočtových výdavkov o 325 mil. Sk alebo o 3 %. Aj v minulom roku bol v januári zaznamenaný prebytok štátneho rozpočtu, ktorý dosiahol 2,884 mld. Sk. Od februára však bolo zaznamenané deficitné rozpočtové hospodárenie, ktoré vyústilo do koncoročného deficitu 36,999 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS