ČLÁNOK
Výsledky hospodárenia IRB
19. marca 1998

Nútený správca banky Dušan Krkoška na mimoriadnom valnom zhromaždení IRB tiež oznámil, že banka zaznamenala v prvých dvoch mesiacoch tohto roku stratu 331 mil. Sk. „Podľa správy audítorov je predbežná hodnota vlastného kapitálu banky mínus 9 mld. Sk,“ povedal D. Krkoška. Podľa neho centrálna banka požičala banke IRB 11 mld. Sk prostredníctvom krátkodobých finančných inštrumentov, čím chce banke pomôcť splatiť záväzky voči vlastníkom vkladov. „Centrálna banka je v súčasnosti najväčším veriteľom banky IRB, pričom celkový objem jej prostriedkov v IRB predstavuje 24 mld. Sk,“ povedal Krkoška. Vklady ostatných veriteľov v IRB predstavujú v súčasnosti 8 mld. Sk. Miera kapitálovej primeranosti IRB poklesla na konci roku 1996 na úroveň 2,93 % z úrovne 7,25 %, zaznamenanej na konci 1995. Centrálna banka pritom požaduje od bánk, aby splnili medzinárodný štandard kapitálovej primeranosti 8 %. Na IRB bola 19. decembra uvalená nútená správa NBS kvôli problémom s likviditou. Stratu vo výške 1,2 mld. Sk zaznamenala banka už v roku 1996. V roku 1995 dosiahla zisk 167,5 mil. Sk. IRB dosiahla za prvých desať mesiacov minulého roka stratu 1,3 mld. Sk. V deň zavedenia nútenej správy oznámil guvernér NBS Vladimír Masár, že nekrytá strata banky dosahuje 419 mil. Sk. Základné imanie IRB bolo 1 mld. Sk, najväčšími vlastníkmi bol Fond národného majetku SR s 34,17 % akcií a VSŽ, a.s., Košice. VSŽ vlastnili oficiálne iba 15 % akcií banky, prostredníctvom iných spoločností však kontrolujú zhruba 41 % základného imania IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS