ČLÁNOK
Výsledky hospodárenia akciovej spoločnosti Ozeta, odevné závody, Trenčín za prvý polrok 1998 sú v súlade s ročným podnikateľským zámerom
14. júla 1998

Výsledky hospodárenia akciovej spoločnosti Ozeta, odevné závody, Trenčín za prvý polrok 1998 sú v súlade s ročným podnikateľským zámerom. Hospodárenie Ozety výrazne ovplyvnila reštrukturalizácia výroby a predaja, ako i zvýšenie výkonnosti výrobných divízií. Pre tlačovú agentúru SITA to povedal prokurista spoločnosti Kamil Brieštenský. Celkový predaj Ozety dosiahol objem 966,763 mil. Sk, čo predstavuje pri porovnaní s 1. polrokom 1997 zvýšenie o 8,78%. Vývoz sa na celkovom predaji podieľal 86%. Za prvých šesť mesiacov 1998 Ozeta vyviezla produkciu v hodnote 830,621 mil. Sk s medziročným rastom 8,6%. Hmotná výroba sa medziročne zvýšila o 7,49%. Výroba tovaru sa zvýšila o 7,08% na 1,479 mil. ks výrobkov. Za prvý polrok tohto roka Ozeta dosiahla zisk vo výške 1,563 mil. Sk. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa spoločnosti podarilo eliminovať stratu, ktorá predstavovala sumu 39,95 mil. Sk. V prvom štvrťroku 1998 vykázala spoločnosť hrubý zisk 6,856 mil. Sk. Strata z finančných operácií za prvých šesť mesiacov tvorila 56,9 mil. Sk. Prevádzkový zisk stúpol o 69,3% na 60,022 mil. Sk. Nedostatok robotníkov v šijacích dielňach kompenzovala zvýšena výkonnosť, pričom produktivita z výroby tovaru sa zvýšila o 15,9% a produktivita z pridanej hodnoty vzrástla o 18,04%. Podľa K. Brieštenského vývoj hospodárskych výsledkov je v súlade s ročným plánom, čím sa vytvárajú predpoklady na úspešné plnenie ročných úloh. Spoločnosť má na 80% zmluvne zabezpečené pokrytie kapacít na kolekciu Jar – leto 1999. K. Brieštenský predpokladá plné vykrytie výrobných kapacít na kontraktačnom veľtrhu HAKA v Nemecku koncom júla. V tomto roku plánuje Ozeta čistý zisk 2 mil. Sk pri objeme výroby 1,948 mld. Sk. Spoločnosť by mala zrealizovať predaj na úrovni 1,952 mld. Sk, z toho 290 mil. Sk na domácom a 1,662 mld. Sk na zahraničných trhoch. Podnik plánuje investície v objeme 80 mil. Sk, pričom väčšina bude smerovať do obnovy a modernizácie strojov a zariadení. Ozeta vyrobila v minulom roku 2,885 mil. kusov vrchného panského ošatenia v hodnote 1,964 mld. Sk. Celkové tržby spoločnosti predstavovali hodnotu 1,877 mld. Sk a vývoz tovaru tvoril 1,608 mld. Sk. Spoločnosť preinvestovala v minulom roku 106 mil. Sk. Ozeta Trenčín zvýšila v medziročnom vývoji zárobok o 9 % pri medziročnom zvýšení prevádzkového zisku o 8 %. Produktové portfólio tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty. Ozeta Trenčín disponuje výrobnými divíziami v Topoľčanoch, Tornali, Hlohovci a Skalici. Základné imanie spoločnosti je 731 mil. Sk. Najväčším akcionárom spoločnosti s podielom 29 % je Trefin, a.s., Trenčín, 10 % vlastní spoločnosť Eruda, a.s., Púchov a 9 % púchovský Matador. Podľa dostupných údajov vlastní päťpercentný podiel Merina, a.s., Trenčín a tiež Investičný fond PSIPS, a.s., Banská Bystrica a Slov Cupon, IF,a.s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 1. 2021

USD 1,215 0,001
CZK 26,080 0,072
GBP 0,888 0,002
HUF 357,330 0,280
CAD 1,546 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS