ČLÁNOK
Výsledkom piatkového mimoriadneho valného zhromaždenia Ozety je zmena stanov spočívajúca v rozšírení počtu členov Dozornej rady (DR) z 5 na 6
20. októbra 1997

Výsledkom piatkového mimoriadneho valného zhromaždenia Ozety je zmena stanov spočívajúca v rozšírení počtu členov Dozornej rady (DR) z 5 na 6. Akcionári zvolili šiesteho člena DR, ktorým sa stal zástupca Slovenskej sporiteľne. Pre SITA to povedal vedúci organizácie a techniky riadenia spoločnosti Igor Vagaský. DR Ozety tvoria dvaja zástupcovia zamestnancov a štyria zástupcovia akcionárov spoločnosti. Mimoriadneho valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastniaci 65,68% základného imania Ozety Trenčín. Základné imanie spoločnosti predstavuje 731 mil. Sk, pričom 34 855 Sk tvoria zamestnanecké akcie. Ozeta predpokladá v tomto roku investície vo výške približne 135 mil. Sk, väčšina prostriedkov je určená na nákup strojov a zariadení. Od januára do septembra 1997 predstavoval celkový predaj spoločnosti 1,388 mld. Sk, pričom výroba dosiahla 1,376 mld. Sk. Spoločnosť vyviezla v tomto období tovar v hodnote 1,217 mld. Sk, z toho 1,018 mld. Sk smerovalo na trhy západnej Európy, 152 mil. Sk do USA a Kanady a 32 mil. Sk do Ruska. V septembri zamestnávala Ozeta v priemere 5 350 pracovníkov, kumulatívne od začiatku roka to bolo 5 428 ľudí. Spoločnosť vykázala za prvý polrok 1997 stratu 39,35 mil. Sk. Obrat Ozety v roku 1996 bol 2 mld. Sk. Produktové portfólio tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS