ČLÁNOK
Výška úhrad daňových nedoplatkov dlhopisom presiahla 55 mil.Sk
10. januára 2001

Ústredné daňové riaditeľstvo (ÚDR) k 31. decembru 2000 evidovalo na svojom účte 4 028 kusov dlhopisov Fondu národného majetku (FNM). Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytlo Ústredné daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, prostredníctvom prevodu dlhopisov FNM tak daňové úrady zaevidujú úhradu daňových nedoplatkov vo výške 55 344 720 Sk.

Daňové úrady v roku 2000 zaevidovali 191 žiadostí daňových dlžníkov o úhradu daňového nedoplatku dlhopisom FNM. Na základe týchto žiadostí daňové úrady vydali 129 potvrdení o použití dlhopisu. Z celkového počtu žiadostí, 53 bolo zamietnutých z dôvodu, že daňový nedoplatok daňový úrad neevidoval k 31. decembru 1999. Z dôvodu začatého daňového exekučného konania bolo zamietnutých ďalších 9 žiadostí.

Daňoví dlžníci v 129 potvrdeniach deklarovali snahu použiť až 5274 dlhopisov FNM na úhradu daňových nedoplatkov evidovaných k 31. decembru 1999. „Pre RM-Systém však bolo potvrdených len 98 pokynov, z toho úspešne realizovaných k 31. decembru uplynulého roka bolo 93 pokynov,“ uvádza sa v stanovisku ÚDR.

Úhrada daňových nedoplatkov dlhopisom FNM bol jedným z možných spôsobov umorenia tohto cenného papiera. FNM má v tomto roku umoriť z celkovej emisie 3 329 733 kusov ešte takmer 58 %. Fond by mal začať vyplácať sumu 13 740 Sk za jeden dlhopis prostredníctvom RM-Systému pravdepodobne v marci.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS