ČLÁNOK
Výška čistého obchodného imania (NAV) Tatra Kupón Fond (TKF), Investičný fond, a.s. pripadajúca na 1 akciu dosiahla ku koncu novembra 3 057 Sk.
7. decembra 1998

V decembri 1996 dosiahla táto hodnota 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995. TKF dosiahol k prvému polroku tohto roka hrubý zisk vo výške 8,819 mil. Sk, za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 28,15 mil. Sk. Pre agentúru SITA to nedávno uviedol Július Strapek zo spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorá je od 1. apríla správcom TKF. „Čistá hodnota majetku (NAV) fondu sa vyvíja výrazne pozitívnejšie ako index SAX,“ uviedol J. Strapek. Hodnota slovenských cenných papierov v portfóliu TKF dosiahla k 30. júnu tohto roka 345,204 mil. Sk. Majetok mimo cenných papierov predstavuje 5,810 mil. Sk. Na termínovaných vkladoch má fond uložených ďalších 5 mil. Sk a jeho pohľadávky dosiahli k spomenutému termínu výšku 1,890 mil. Sk. TKF vlastnil k 30. júnu 1,98 % podiel na majetku Figara Bratislava pri cene jednej akcie 928 Sk, 2,33 % podiel na akciách Nafty v celkovom objeme 8,064 mil. Sk a jednotkovej cene 480 Sk, 5,29 % Slovnaftu v objeme 18,582 mil. Sk. Podiel vo výške 12,06 % mal k prvému polroku na dlhopisoch Benzinolu II v objeme 42,317 mil. Sk a 2,88 % podiel eviduje aj na dlhopisoch ŽSR. Vo svojom portfóliu má fond aj 8,64 % podiel na dlhopisoch SE, 5,87 % na dlhopisoch VSŽ a 9,45 % na dlhopisoch ČSOB. Na prvej emisii Drôtovne sa fond podieľal 8,92 %, v dlhopisoch Koželužní Bošany 2000 mal uložených 3,49 %. V dlhopisoch VÚB zero mal umiestnených 14,1 % a na štátnych dlhopisoch 35 sa podieľal 12,43 %. Ďalšími 6,43 % sa podieľal na štátnych dlhopisoch 55. Celkovo fond uložil prostriedky vo výške 79,8 % do dlhopisov a zvyšok do akcií. TKF bol založený v roku 1992 pre účely kolektívneho investovania v 1. vlne kupónovej privatizácie. Doteraz patrí medzi najúspešnejšie investičné fondy, ktoré sa podieľali na privatizácii. Jeho akcie sú ako jediné akcie investičného fondu kótované a verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS