ČLÁNOK
Výrobca odevov Ozeta, odevné závody, a.s., Trenčín dosiahla ku koncu septembra hrubý zisk vo výške 61 tis. Sk
25. októbra 1998

Výrobca odevov Ozeta, odevné závody, a.s., Trenčín dosiahla ku koncu septembra hrubý zisk vo výške 61 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spoločnosť vyrovnala stratu 50,191 mil. Sk. Prevádzkový zisk sa medziročne dvojnásobne zvýšil na 89,682 mil. Sk. Z finančných operácií firma eviduje stratu vo výške 88,047 mil. Sk. Ozeta mierne zvýšila výrobu na 1,396 mld. Sk. Zaznamenala tiež nepatrný medziročný rast tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb, ktoré predstavujú 1,325 mld. Sk. Aktíva spoločnosti tvoria za prvých deväť mesiacov tohto roka 2,360 mld. Sk. Ozeta neeviduje k ultimu septembra žiadne dlhodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky poklesli o necelých 8 % na 629,566 mil. Sk. Cudzie zdroje predstavujú 1,503 mld. Sk. Dlhodobé záväzky tvoria 342,148 mil. Sk, čo znamená v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 150,352 mil. Sk. Krátkodobé záväzky naopak medziročne poklesli o 23 % a dosiahli sumu 467,818 mil. Sk. K 30. septembru tohto roka Ozeta evidovala bankové úvery a výpomoci v hodnote 678,066 mil. Sk, z toho 75,124 mil. Sk tvorili dlhodobé bankové úvery. Dlhodobé bankové úvery sa znížili takmer o 40 %. Bežné bankové úvery predstavujú 602,942 mil. Sk, vlastné imanie 800,633 mil. Sk. Podiel cudzích zdrojov na celkových pasívach firmy dosiahol 64,2 % a úverová zaťaženosť predstavuje 84,7 %. Za prvý polrok tohto roka Ozeta dosiahla zisk vo výške 1,563 mil. Sk. V tomto roku plánuje Ozeta čistý zisk 2 mil. Sk pri objeme výroby 1,948 mld. Sk. Spoločnosť by mala zrealizovať predaj na úrovni 1,952 mld. Sk, z toho 290 mil. Sk na domácom a 1,662 mld. Sk na zahraničných trhoch. Podnik plánuje investície v objeme 80 mil. Sk, pričom väčšina bude smerovať do obnovy a modernizácie strojov a zariadení. Ozeta vyrobila v minulom roku 2,885 mil. kusov vrchného panského ošatenia v hodnote 1,964 mld. Sk. Celkové tržby spoločnosti predstavovali hodnotu 1,877 mld. Sk a vývoz tovaru tvoril 1,608 mld. Sk. Spoločnosť preinvestovala v minulom roku 106 mil. Sk. Ozeta Trenčín zvýšila v medziročnom vývoji zárobok o 9 % pri medziročnom zvýšení prevádzkového zisku o 8 %. Produktové portfólio tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty. Ozeta Trenčín disponuje výrobnými divíziami v Topoľčanoch, Tornali, Hlohovci a Skalici. Základné imanie spoločnosti je 731 mil. Sk. Najväčším akcionárom spoločnosti s podielom 29 % je Trefin, a.s., Trenčín, 10 % vlastní spoločnosť Eruda, a.s., Púchov a 9 % púchovský Matador. Podľa dostupných údajov vlastní päťpercentný podiel Merina, a.s., Trenčín a tiež Investičný fond PSIPS, a.s., Banská Bystrica a Slov Cupon, IF,a.s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2022

USD 1,135 0,001
CZK 24,347 0,084
GBP 0,836 0,004
HUF 358,190 2,380
CAD 1,421 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS