ČLÁNOK
Výrobca náterových látok Chemolak, a.s., Smolenice uzavrie tohtoročné hospodárenie so ziskom
30. novembra 1998

Podnik potrebuje stabilizovať svoju finančný situáciu a prispôsobiť sa situácii na slovenskom trhu, kde ho v súčasnosti ohrozuje útlm v stavebníctve, infraštruktúrnych projektoch, rekonštrukciách ako aj novej výstavbe. V dôsledku podobného vývoja v ČR, sa českí výrobcovia náterových látok snažia umiestniť prebytok produktov na Slovensku a presadiť sa prostredníctvom cenovej politiky. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal člen predstavenstva Chemolaku Pavel Hollý. Na nedávne rozpory medzi hlavnými akcionármi spoločnosti podľa jeho slov veľmi citlivo zareagovali predovšetkým bankové inštitúcie. „Október, keď k majetkovým sporom vlastníkov prišlo, je prakticky posledným mesiacom pred určitým útlmom výroby v zimnom období. Výroba vtedy dobieha letný cyklus spojený s najväčšími investičnými príležitosťami,“ vysvetlil P. Hollý, ktorý zastupuje tzv. harvardskú skupinu akcionárov vlastniacu v súčasnosti 77 % akcií Chemolaku. Za desať mesiacov tohto roka prekročila spoločnosť plánovaný objem výroby v peňažnom aj objemovom vyjadrení o 2 %. Z celkovej výroby za 1,31 mld. Sk vyviezol Chemolak takmer tretinu – tovar v hodnote 400 mil. Sk. Najdôležitejším odberateľom je český trh, kde však okrem konfrontácie s domácimi výrobcami a ich tlakmi na znižovanie ceny musí podnik konkurovať aj prebytkom nemeckých, rakúskych a talianskych výrobcov. Na českom, slovinskom a ukrajinskom teritóriu pôsobí Chemolak prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Pri vývoze do Ruskej federácie je firma podľa P. Hollého veľmi opatrná. „Tento trh je špecifický tým, že oň bojujú viacerí výrobcovia náterových látok, ktorí sú finančne silnejší, ponúkajú dlhšie lehoty splatnosti a môžu si dovoliť aj určité straty,“ upozornil. Ukrajinský trh považuje za stabilnejší, hoci nie dostatočne likvidný. Preniknúť na trhy západnej Európy nie je pre spoločnosť problémom z hľadiska požadovaných certifikátov, nakoľko disponuje certifikátmi kvality i ochrany životného prostredia podľa noriem ISO. „Na západe sa však stretávame s gigantickými producentmi a nemáme istú návratnosť prostriedkov investovaných s cieľom presadiť sa na už obsadených trhoch,“ povedal člen predstavenstva Chemolaku. K ultimu októbra eviduje Chemolak hrubý zisk takmer 103 mil. Sk. Podľa P. Hollého je pre firmu významným partnerom pre získavanie cudzích finančných zdrojov VÚB Factoring a Chemolak si tak môže dovoliť prefinancovať rozhodujúcich partnerov, ako sú jeho dcérske spoločnosti a významní obchodníci. V tomto roku sa spoločnosť zamerala na využitie domácich investičných príležitostí a uvítala preto májovú novelu zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorej sa preferujú domáci výrobcovia. Investície smeruje firma do ekologizácie výroby, v tejto súvislosti sa snaží o účasť na podporných programoch financovaných Ministerstvom životného prostredia a PHARE. „Tieto investície sa prejavujú v kvalite výroby a postupnom zvyšovaní podielu ekologických výrobkov na celkovom objeme produkcie,“ povedal P. Hollý. Chemolak predáva svoje výrobky prostredníctvom vlastných malopredajní, dcérskych spoločností zabezpečujúcich veľko- i malopredaj a umožňuje aj priamy odber z podniku. Spoločnosť zamestnáva 780 pracovníkov s priemerným mesačným zárobkom 12 400 Sk. Spoločnosť Penta Brokers, a.s., o.c.p., Bratislava predala svoj 28,52-percentný balík akcií Chemolaku Smolenice svojmu rivalovi, Prvej strategickej, a.s., Bratislava patriacej do takzvanej harvardskej skupiny. Penta Brokers sa zúčastnila verejného prísľubu, ktorý na 50 % akcií Chemolaku vyhlásila Prvá strategická. Agentúre SITA to dnes potvrdil Jaroslav Haščák zo spoločnosti Istrofin, ktorá je súčasťou Penta Group. Prvá a Druhá strategická, ktoré vznikli transformáciou harvardských investičných fondov, spolu vlastnili necelých 30 % Chemolaku. K vážnejším rozporom medzi oboma skupinami akcionárov (Pentou a harvardmi) prišlo v súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením (MVZ) Chemolaku v októbri tohto roka. Istrofin ako vtedajší akcionár Chemolaku už vtedy deklaroval ochotu dohodnúť sa s harvardskou skupinou. „Dohoda vyústila verejným prísľubom, v ktorom Prvá strategická ponúkla pre nás zaujímavú cenu 1000 Sk,“ vysvetlil J. Haščák predaj podielu. Minulý týždeň sa úspešne skončil verejný prísľub na 50 % akcií Chemolaku Smolenice, ktorý vyhlásila Prvá strategická (patriaca do tzv. harvardskej skupiny) ako dovtedajší vlastník 130 000 akcií Chemolaku, teda 25,92-percentný akcionár. Verejného prísľubu sa zúčastnila aj Penta Brokers, ktorá predala svoj 28,52-percentný balík akcií Chemolaku za cenu garantovanú vo verejnom prísľube – 1000 Sk. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby, laky a riedidlá. Za minulý rok dosiahla spoločnosť čistý zisk 60,5 mil. Sk, v predchádzajúcom roku to bolo 77,8 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS