ČLÁNOK
Výrobca a dodávateľ telekomunikačnej techniky Tesla, a.s. Liptovský Hrádok (LH) dosiahol v prvom polroku tohto roka hrubý zisk vo výške 67,072 mil. Sk, pri obrate približne 300 mil. Sk.
13. augusta 1998

Tieto informácie poskytol pre agentúru SITA ekonomický riaditeľ spoločnosti Ján Vavrinec. Rok 1998 tak znamená prelom v hospodárení Tesly LH, keďže ešte v minulom roku firma dosiahla stratu 21,278 mil. Sk a rok predtým stratu 15,260 mil. Sk. O upevnení pozície v minulom roku svedčí aj dynamika rastu, keď predaj vzrástol oproti roku 1996 o 36% a dosiahol sumu 755 mil. Sk. Plán predaja na tento rok predpokladá rast o 14%. Výška obratu v roku 1997 dosiahla 837,660 mil. Sk, čím sa oproti roku 1996 zvýšila o približne 20%. Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ján Gazsi, napriek dosiahnutej dynamike sa vplyvom vonkajších vplyvov Tesle nedarilo dosiahnuť ziskovú pozíciu. „Boli to hlavne kurzové zmeny, keď nárast kurzu dolára zvýšil hodnotu našich vstupov, ktoré však nemohli byť v plnej výške premietnuté do cien pre zákazníka. Naopak, pokles kurzu marky znížil hodnotu predaja na export, vzhľadom k tomu, že všetky exportné aktivity sú zamerané na markovú oblasť.“ Na hospodárenie ďalej nepriaznivo vplývali zmeny úrokových sadzieb a niektoré administratívne opatrenia (dovozná prirážka, Fond na podporu zahraničného obchodu). Export spoločnosti dosiahol v roku 1997 asi 90 mil. Sk, čo bolo 13 % celkovej produkcie. V tomto roku sa firma chcela viac zamerať na zahraničné trhy, predovšetkým na SNŠ. Doterajším najvýznamnejším trhom pre Teslu je Nemecko. Podľa slov J. Vavrinca sa zámer zvýšiť export v tomto roku na 150 mil. Sk nepodarí, pretože odpadli niektoré zákazky. Reálnym cieľom tak ostáva udržať minuloročnú úroveň exportu. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1114 pracovníkov, v záujme zvýšenia efektívnosti však ich počet klesne do konca roka na 800. Tesla LH je už od roku 1950 výrobcom a dodávateľom telekomunikačnej techniky. Najvýznamnejšími produktmi sú digitálne a analógové telefónne ústredne verejné i pobočkové, združovacie zariadenia typu PCM a DCS, ako aj výroba dosiek plošných spojov pre vývodovú a plošnú montáž. Základné imanie podniku bolo v roku 1997 398,900 mil. Sk. Najvýznamnejšími odberateľmi sú Slovenské telekomunikácie, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany SR a Armáda SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS