ČLÁNOK
Výroba lodí aj existencia lodeníc sú ohrozené, varuje manažment SLKB
22. februára 2002

Odovzdanie lodí stavaných firmou Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava (SLKB) s podporou Eximbanky je ohrozené. Okrem medializácie skutočností okolo predaja lodenice k tomu prispievajú aj sprísnené podmienky stanovené Eximbankou na poskytnutie úveru bez štátnej záruky. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytol predseda predstavenstva SLKB Jaroslav Papp.

SLKB má v súčasnosti k dispozícii posledné financie na dokončenie dvoch námorných nákladných lodí, ktoré stavia s podporou štátnej záruky na úver od Eximbanky. Z celkového počtu jedno plavidlo podľa plánu bude 22. februára odovzdané zákazníkovi na Čiernom mori, ďalšie opustia areál lodenice postupne 10. marca a v priebehu mesiaca apríl. Na základe platného kontraktu s nemeckým zákazníkom Cassus Shipping boli v závere minulého roka rozostavené ďalšie tri nákladné námorné lode, na ktoré v zmysle odporúčania slovenskej vlády z dňa 19. decembra minulého roka mala poskytnúť bez štátnej záruky exportný úver opäť Eximbanka. Banková rada Eximbanky dňa 4. februára tohto roka schválila poskytnutie úveru vo výške 9,2 mil. eur, ale stanovila 15 odkladacích podmienok. „Vzhľadom k neistej situácii okolo predaja 100 % akcií SLKB sa tieto podmienky zo strany banky sprísňujú, čo nám komplikuje prístup k úveru. Na druhej strane nás ale kontrakt zaväzuje odovzdať plavidlá v tomto roku, čo je v tejto situácii ohrozené,“ konštatuje predseda predstavenstva SLKB.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku lodeníc, medializácia okolo ich predaja a tlaky rôznych záujmových skupín ťažko poškodzujú a znemožňujú ďalšie pôsobenie SLKB v podnikateľskom prostredí. Zároveň zneisťujú a zvyšujú opatrnosť financujúcich bánk, zákazníkov a dodávateľov. „V prípade, že nedôjde v krátkom čase k rozhodnutiu o predaji lodenice, je ohrozená jej ďalšia existencia,“ varoval Jaroslav Papp.

O víťazovi tendra na predaj akcií SLKB a SLK SAM rozhodne Prezídium FNM v pondelok 25. februára.

SLKB vznikli ako vnučka FNM v záujme záchrany komárňanských lodeníc. SLKB, teda „nové“ lodenice rozbehli výrobu v marci minulého roka. Na „staré“ komárňanské lodenice SLK vyhlásil krajský súd v Bratislave 30. marca 2001 konkurz. Základné imanie SLKB je 1 mil. Sk.

Tender na SLKB mediálne napadol ďalší účastník súťaže

Informácie publikované v médiách postupne a jasne odhaľujú politický charakter rozhodovania Fondu národného majetku SR (FNM) v tendri na predaj akcií Slovenských lodeníc Komárno, a.s., Bratislava (SLKB) a SLK Stroje a Mechanizmy, a.s. Komárno (SLK SAM). Na úrovni rozhodovacích štruktúr FNM dochádza k absolútnemu ignorovaniu veľmi podstatných súčastí návrhu, ktorý akciová spoločnosť Združené strojárske závody, Ekaterinburg (OMZ) predložila v rámci svojho návrhu. Uvádza sa to v otvorenom liste firmy OMZ prezidentovi FNM, ktorý spoločnosť zverejnila formou inzerátu.

„Napriek tomu, že FNM určil kritériá a váhu kritérií pre svoje rozhodovanie, vo svojich rozhodnutiach postupuje podľa iných pravidiel,“ uvádza sa ďalej v otvorenom liste. Podľa zástupcov spoločnosti fond vo svojich rozhodnutiach podlieha politickému tlaku a inému tlaku jedného z účastníkov výberového konania. OMZ sa podľa zverejnených informácií zaviazala v najbližších troch rokoch preinvestovať 35 mil. USD a zabezpečiť 2 500 zamestnancom lodeníc prácu do roku 2006. Do tejto doby je spoločnosť údajne schopná zvýšiť ročný objem výroby na 82 mil. USD. OMZ preto požiadala prezidenta FNM o zabezpečenie objektívnosti rozhodovania o víťazovi a ďalej o zabezpečenie zverejnenia ponúk jednotlivých uchádzačov a kritérií, podľa ktorých sa rozhodovalo.

Rozhodovanie v tejto súťaži už verejne napadla spoločnosť Penta Group, ktorá sa zaujíma o privatizáciu uvedených podnikov v konzorciu s holandskou investičnou spoločnosťou Oost Europa Participaties (OEP) BV. Podľa Penty výberová komisia aj na základe politických dohôd odporučila, aby sa víťazom tendra stala maďarská firma Equinox.

Ďalším subjektom, ktorý verejne vyzval FNM k transparentnému rozhodovaniu v tejto súťaži, sa vo štvrtok stal aj Odborový zväz (OZ) KOVO. Odborári apelovali najmä na rýchle rozhodnutie o novom vlastníkovi, s dôrazom na rozvoj lodiarskej výroby cestou rastu produkcie a zamestnanosti. Podľa kovákov sa v súčasnosti „poškodzuje nenahraditeľná hodnota lodenice, ktorú predstavujú skúsení zamestnanci – členovia OZ KOVO.“

Ako v reakcii na výzvu odborárov povedala agentúre SITA hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová, posun v rozhodnutí spôsobila potreba prípravy nových textov zmlúv, v ktorých budú zahrnuté podmienky vyplývajúce z podnikateľských zámerov jednotlivých záujemcov. O víťazovi tendra na predaj akcií SLKB a SLK SAM rozhodne Prezídium FNM až v pondelok 25. februára. Ako zdôraznila, fond má na zamestnanosti v lodeniciach mimoriadny záujem, čo bolo aj jedným z dôvodov vytvorenia tohto podniku. Na margo inzerátu spoločnosti OMZ hovorkyňa FNM povedala: „Medializovanie vyhlásení o SLKB v tlači škodí celej situácii a zväčša za ním stojí záujem lobistických skupín o ovplyvnenie tendra.“ Lesajová zároveň upozornila, že OMZ zverejnila len časť svojej ponuky, pričom zamlčala skutočnosť, že nemá záujem o prevzatie všetkých starých záväzkov SLKB v plnej výške. Podľa zverejnených vyhlásení je totiž práve toto kritérium v tendri rozhodujúce.

Zámer predať 100-percentné majetkové účasti vo firmách SLKB a SLK SAM zverejnil FNM 3. januára. Akcie vo vlastníctve dcérskej spoločnosti fondu, Dlhopisu, o.c.p., a.s., sa predávajú prostredníctvom výberového konania. Do súťaže dostal fond päť ponúk, pričom okrem spomínaných Equinoxu, OMZ a konzorcia Penty a OEP by v tendri mali byť aj Loděnice Mělník.

Majetková účasť Dlhopisu predstavuje 100 kusov akcií SLKB v nominálnej hodnote jednej akcie 10 tis. Sk a 85 308 kusov akcií spoločnosti SLK SAM v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk. SLKB vznikli ako vnučka FNM v záujme záchrany komárňanských lodeníc. SLKB, teda „nové“ lodenice rozbehli výrobu v marci minulého roka. Na „staré“ komárňanské lodenice SLK vyhlásil krajský súd v Bratislave 30. marca 2001 konkurz. Základné imanie SLKB je 1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS