ČLÁNOK
Vypustili Maňkov paragraf o použití gastrolístkov
5. decembra 2001

Parlament po opakovanom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov schválil zákon o daniach z príjmov, ktorý vetovala hlava štátu. Prezident v ňom namietal proti rozšíreniu okruhu daňovníkov, ktorí nie sú živnostníkmi a podnikateľmi, čím môžu používať inštitút paušálnej dane. Poslanci schválili, že platcami paušálnej dane budú môcť byť aj daňovníci, ktorí nie sú živnostníkmi a podnikateľmi. Maňkov paragraf pri hlasovaní poslanci zo zákona vypustili. V praxi to znamená, že používanie gastrolístkov sa nemení.

Snemovňa na prvýkrát tento prezidentom vetovaný zákon neschválila. Na to, aby zákon schválili, chýbal len jeden hlas. Po zvolanom poslaneckom grémiu sa hlasovalo ešte raz. Hrozilo, že ak parlament nepríjme tento vrátený zákon, od budúceho roka by neplatili nižšie sadzby dane pre právnické a fyzické osoby. V snemovni pri hlasovaní prevládal chaos a predsedajúci schôdzi musel aj pri ďalších zákonoch rušiť hlasovania a dať hlasovať znovu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS