ČLÁNOK
Vyplácanie dlhopisov sa podľa DS predraží možno o miliardy
20. apríla 2001

Vyplácanie dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) sa vzhľadom na zvolený spôsob môže predražiť o niekoľko sto miliónov, možno až miliárd korún. Vláda totiž ignorovala všetky riziká a bez odbornej argumentácie zvolila najdrahší variant umorenia dlhopisov, ich vyplácanie v hotovosti, vyhlásil predseda Demokratickej strany (DS) Ľudovít Kaník.

Privatizácia Slovenského plynárenského priemyslu, od ktorej závisí ukončenie vyplácania dlhopisov, sa podľa Kaníka s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční do konca roka. Fond sa preto dostane do výrazných ekonomických problémov, čo u občanov vyvolá napätie, ktoré môže vyústiť do značných politických rizík. FNM bude nútený preklenúť nedostatok vlastných zdrojov drahými úvermi, čo značne celý proces umorovania dlhopisov predraží. Náklady budú pritom podľa Kaníka znášať daňoví poplatníci a občania SR.

Navrhnuté riešenie, ktorým bola výmena dlhopisov za akcie lukratívnych podnikov, bolo politicky odmietnuté a riešenie problému dlhopisov kabinet dlhodobo odkladal. Výmena za akcie mohla podľa Kaníka ušetriť veľký objem finančných prostriedkov. „Podľa prieskumu štatistického úradu ju preferovalo až 20 % občanov,“ vyhlásil bývalý prezident FNM. Podľa neho by sa tým odstránili aj riziká prílevu veľkého objemu finančných prostriedkov ku koncu tohto roka. Nevyužitá ostala aj druhá alternatíva, ktorá spočívala vo vstupe FNM na trh dlhopisov ešte pred ich splatnosťou, pretože vláda váhala s poskytnutím záruky za úver fondu.

Celkovo bude potrebné vyplatiť 1 921 058 kusov dlhopisov FNM pre 1 011 010 majiteľov. Záväzok FNM voči fyzickým osobám z toho predstavuje 14,932 mld. Sk a voči právnickým osobám 11,414 mld. Sk. Fond by tak mal do konca roka vyplatiť dlhopisy v hodnote 26,346 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS