ČLÁNOK
Výpadok v daniach v hodnote 10 mld. Sk
27. septembra 1997

Počas rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu to dnes v Bratislave riaditeľ odboru štátneho záverečného účtu Ministerstva financií (MF) SR Juraj Macejka. Podľa štátneho tajomníka MF SR Petra Staněka bol v prvom polroku zaznamenaný výpadok v daniach z príjmov právnických osôb (DPPO) v hodnote 10 mld. Sk, spôsobený najmä ozdravovaním úverového portfólia bánk, čo spôsobilo výpadok v DPPO vo výške 6 mld. Sk. Zvyšok (takmer 3 mld Sk) spôsobil najmä nedostatočný výber v spoločnostiach s ručením obmedzeným. P. Staněk to povedal počas prejednávania Správy o plnení štátneho rozpočtu SR za 1. polrok 1997, ktorú dnes Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu schválil. Výbor na svojom dnešnom zasadnutí schválil aj vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dani z príjmov. Na verejnosti sa táto novela označuje ako novela závadzajúca retroaktívne zdaňovanie štátnych cenných papierov. Podľa predkladacej správy vychádza návrh novely z potreby riešenia vývoja príjmov štátneho rozpočtu (ŠR), ako aj z potreby plnenia Národného programu prispôsobovania práva SR právu Európskej únie. Predpokladané nadobudnutie účinnosti novely 1. októbra 1997 zabezpečí zvýšenie príjmov ŠR o 700 mil. Sk v roku 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS