ČLÁNOK
Výnosy vo výške viac ako 19,8 mld. Sk a náklady viac ako 23,1 mld. Sk plánujú dosiahnuť v tomto roku Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
13. januára 1998

Strata v osobnej doprave dosiahne 4,511 mld. Sk pri nákladoch 8,338 mld. Sk, tržbách 1,627 mld. Sk a štátnom príspevku 2,2 mld. Sk. V nákladnej preprave plánujú dosiahnuť tržby 14,172 mld. Sk pri nákladoch 13,291 mld. Sk. Zvýšené tržby plánujú ŽSR dosiahnuť zvýšením základného dovozného o 12% pri dosiahnutom objeme prepravy 60,1 mil. t (58 mil. t v roku 1996). Agentúru SITA o tom informoval hovorca ŽSR Miloš Čikovský. V tomto roku plánujú ŽSR investovať 2,75 mld. Sk, z toho 250 mil. Sk poskytne štátny rozpočet a zvyšok predstavujú vlastné zdroje. Dotácie zo štátneho rozpočtu budú účelovo viazané na elektrifikáciu trate Čadca-Zwardoň, zabezpečovacie zariadenia na úseku Žilina-Púchov-Horní Lideč, výstavbu výmennej stanice Čadca a modernizáciu úseku Bratislava-Rača-Trnava na rýchlosť 160 km/h. Železničné vojsko modernizuje úsek Melčice-Zlatovce na traťovú rýchlosť 160 km/h. Vlastné zdroje sú určené na splátky bankových a dodávateľských úverov (viac ako 651 mil. Sk), neuhradené záväzky z predchádzajúcich investícií (viac ako 1,2 mld. Sk) a obstaranie hmotných a nehmotných investícií (viac ako 643 mil. Sk) Cieľom pokračujúcej transformácie ŽSR je podľa M. Čikovského vytvoriť obchodno-podnikateľský subjekt ŽSR, a.s. Platnosť nového zákona o ŽSR sa predpokladá od 1. januára 1999. Jediným akcionárom ŽSR bude štát a svoje práva bude vykonávať prostredníctvom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Strata ŽSR za uplynulý rok prekročila 4 mld. Sk. V minulom roku vláda schválila prísľub štátnej záruky za bankový úver vo výške 200 mil. USD pre ŽSR. Úver zorganizuje skupina bánk zloženou z Credit Suisse Sirst Boston Ltt., Commerzbank a Suji Bank BZW a je určený na investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia pri dodržaní úverových podmienok podľa predložených návrhov úverovej a ručiteľskej zmluvy. Finančný model budúcej činnosti ŽSR predpokladá aj získavanie strednodobých úverových zdrojov s 5-ročnou splatnosťou. podľa tohto modelu získajú ŽSR zahraničné úvery v rokoch 1997 až 1998, ale počítajú aj s emisiami dlhopisov v rokoch 2001 až 2004.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS