ČLÁNOK
Výnosy Tatra Profitu dosiahli 23,36% p.a.
4. februára 1999

Za obdobie od svojho vzniku (3. júna 1998) dosiahol výnos fondu 23,36 % p.a., pričom za posledný mesiac výnos predstavoval 1,90 % p.a. „Hlavným cieľom fondu je dosiahnutie nadpriemerných výnosov investovaním do strednodobých štátnych cenných papierov. Časť výnosov fondu je pritom vyplácaná vo forme dividend vždy k 1. aprílu a 1. októbru počnúc rokom 1999,“ uviedol pre SITA Richard Šimulčík zo spoločnosti TAM, ktorá je zároveň správcom rastového otvoreného podielového fondu Tatra Global.

Minimálna investícia do fondu je závislá od predajnej ceny podielového listu v menovitej hodnote 5 000 Sk. Podielový fond je zameraný na strednodobé investície a odporúčaná doba investície do podielového fondu je rok a viac. „V uplynulom týždni sa úrokové sadzby na termínovaných vkladoch stabilizovali na úrovni 18-19 %. Veľmi krátke sadzby na termínovaných vkladoch poklesli predovšetkým z dôvodu ukončenia periódy plnenia povinných rezerv. Na základe interných prepočtov je tak odhadovaná budúca výnosovosť portfólia fondu 23,5 %,“ skonštatoval.

Čistá hodnota aktív pripadajúca na jeden podielový list v nominálnej hodnote 5000 Sk predstavuje k 1. februáru 5777,50 Sk. „História hovorí, že za pol roka sme zhodnotili vklady podielnika o 10,83 %, k dnešnému dňu, keď podielnik investoval peniaze pred štvrťrokom zhodnotili sme jeho vklad o 6,6 % a keď si ich vložil pred mesiacom o 1,90 %. Celkovo od vzniku fondu bol majetok podielnikov, ktorí sú od počiatku vo fonde, zhodnotený o 23,36 %,“ vysvetlil. Ako však ďalej dodal, zhodnotenie peňazí vo fonde je potrebné brať z dlhodobého hľadiska.

Štruktúra investícií fondu je podľa R. Šimulčíka tvorená z najbonitnejších a najlikvidnejších inštrumentov na slovenskom finančnom trhu. Fond investuje vo vhodnom pomere medzi štátne dlhopisy, štátne pokladničné poukážky a nástroje peňažného trhu s dôrazom na nadpriemerný rast majetku vo fonde. „TAM pristupuje k správe fondu veľmi aktívne, pričom využíva inštrumenty finančného trhu, ktoré sú pre bežného individuálneho investora nedostupné. Väčšina vložených prostriedkov podielnikov je uložená v štátnych dlhopisoch, zvyšok portfólia tvoria termínované vklady a bežný účet,“ uviedol.

Tatra Asset Management bola založená ako 100 % dcérska spoločnosť Tatra banky, a.s. za účelom poskytovania služieb v oblasti kolektívneho investovania. Úzko spolupracuje s najväčšou investičnou spoločnosťou na rakúskom finančnom trhu Raiffeisen KAG, ktorá spravuje majetok vo výške približne 170 mld. ATS. V oblasti kolektívneho investovania spoločnosť nadväzuje na tradície a úspechy Tatra kupón fondu, najúspešnejšieho investičného fondu z 1. vlny kupónovej privatizácie.

TAM je držiteľom licencie MF SR a pôsobí pod dohľadom Úradu štátneho dozoru MF SR, je členom Asociácie investičných spoločností, združujúcej najvýznamnejšie subjekty kolektívneho investovania na Slovensku. Spoločnosť TAM ponúka prostredníctvom svojich fondov profesionálnu správu majetku širokej verejnosti, súkromným a štátnym spoločnostiam, obciam a mestám, ako aj charitatívnym organizáciám.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS