ČLÁNOK
Výnosy SCP by mali klesnúť o vyše 230 mil. Sk
6. augusta 2002

Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP) by malo ukončiť tohtoročné hospodárenie s hrubým ziskom 2 mil. Sk. Celkové výnosy spoločnosti by mali medziročne poklesnúť o viac ako 230 mil. Sk na úroveň 260 mil. Sk a náklady by mali dosiahnuť 258 mil. Sk. V tomto roku už SCP nemôže očakávať mimoriadne výnosy so zabezpečovania emisie reštrukturalizačných štátnych dlhopisov. Uvádza sa v správe Ministerstva financií SR (MF) o výkone práv akcionára v tejto spoločnosti, ktorým sa bude zaoberať vláda.

Obchodný a finančný plán strediska na rok 2002 vychádza z toho, že SCP sa musí transformovať na centrálny depozitár podľa nového zákona o cenných papieroch a investičných službách. Podstatnú časť nákladov preto budú tvoriť investície do hardvérového a softvérového vybavenia.

SCP zaznamenalo vlani stratu vo výške 25 mil. Sk. Celkové výnosy strediska boli 497 mil. Sk a náklady predstavovali 523 mil. Sk. Výnosy za služby poskytované strediskom predstavovali 328 mil. Sk. Náklady však boli ovplyvnené mimoriadnou tvorbou opravných položiek vo výške 156 mil. Sk a hospodárenie zaťažil aj jednorazová úhrada škody spoločnosti Kierra, a.s. na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vo výške 88 mil. Sk.

SCP založilo MF koncom roku 1992 ako centrálny register a depozitár zaknihovaných cenných papierov. Predmetom jeho činnosti je najmä evidencia zaknihovaných cenných papierov, vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno, poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu. Bilančná suma spoločnosti predstavovala k ultimu minulého roka 469 mil. Sk a základné imanie SCP bolo 266 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS