ČLÁNOK
Výnos z konkurzu Dopravnej banky uspokojí asi len FOV
7. novembra 2000

Schôdzu konkurzných veriteľov Dopravnej banky, a.s., Banská Bystrica (DB), ktorá sa mala uskutočniť v Banskej Bystrici, musel sudca Krajského súdu odročiť na neurčito kvôli neúčasti štatutárneho zástupcu úpadcu. Centrálna banka sa totiž tak dlho vyjadrovala k návrhom akcionárov na výber nových členov predstavenstva, až krajský súd v Banskej Bystrici týždeň pred plánovaným termínom schôdze veriteľov menoval štatutárom vo funkcii opatrovníka DB Igora Michaloviča. Ten bol v utorok zaneprázdnený kvôli iným advokátskym povinnostiam.

Predchádzajúce predstavenstvo banky odstúpilo deň pred vyhlásením nútenej správy 1. júla, súd vyhlásil konkurz na banku 22. augusta. Súd tak v utorok veriteľom predĺžil termín na kvalifikované prihlásenie pohľadávok. Podľa odhadu správu konkurznej podstaty Milana Chovanca výnos zo speňaženia konkurznej podstaty banky uspokojí asi len Fond ochrany vkladov (FOV), ktorý za banku vyplácal chránené vklady a je tak jej najväčším veriteľom.

DB eviduje aktíva v zostatkovej hodnote 2,689 mld. Sk. Úvery predstavujú v súčasnosti sumu 1,37 mld. Sk, z ktorých však 1,02 mld. Sk je klasifikovaných a len 316 mil. Sk štandardných. Banka má uložené prostriedky v evidenčnej hodnote 666 mil. Sk v cenných papieroch, 224 mil. Sk v hmotnom a nehmotnom investičnom majetku. Doposiaľ 1018 veriteľov prihlásilo pohľadávky vo výške 2,508 mld. Sk, z ktorých správca uznal 2,488 mld. Sk. Samotný FOV uplatňuje pohľadávku vo výške zhruba 2,2 mld. Sk. Banka spolu eviduje 7000 účtov.

FOV tiež navrhol ustanoviť za pomocného správcu pre oblasť vymáhania pohľadávok a speňaženia majetku konkurznej podstaty advokáta Juraja Kovala. Sudca Ľubomír Gago návrh na určenie pomocného správcu považuje za prijateľný, navrhovaný kandidát však vraj bol účastníkom sporu DB o vlastníctvo hotela v Sielnici.

Konkurzný správca upozornil, že podľa auditu sa banka v júni 1999 rozhodla inštalovať nový informačný systém firmy Unisys v cene 7,63 mil. USD (zhruba 350 mil. Sk), so splatnosťou 90-percentnej zálohy vopred, čo bolo na úrovni desatiny celkovej bilančnej sumy DB. Upozornil tiež na sporný prevod hotela v Sielnici v cene 46 mil. Sk na iného majiteľa.

Dôvodom vyhlásenia nútenej správy a neskôr konkurzu bola kumulovaná strata DB ku koncu minulého roka vo výške 546 mil. Sk, ktorá do konca mája narástla o ďalších 492 mil. Sk a o 238 mil. Sk tak prekročila výšku základného imania banky. Pritom sa majiteľom banky nepodarilo získať strategického investora, ktorý by prevzal jej záväzky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS