ČLÁNOK
Výmena podaní – nie tenisových, ale trestných
19. februára 2002

Krajský súd v Banskej Bystrici obdržal v piatok 15. februára 2002 návrh na konkurz,ktorý podala nezamestnaná G.C.V. z Bratislavy, ktorá sa 10. augusta 2001 stala členkou BDV družstva, vkladom 10.000,-Sk. Spoločnosť Drukos v svojom komuniké uvádza, že zaujímavé na celej záležitosti je, že pani G.C.V. urgovala v BDV Družstve doručenie dokladov, vždy však na nesprávnej adrese, ktorá vznikla kombináciou bratislavskej adresy pobočky Drukosu a.s. a BDV družstva. Od začiatku septembra do konca roka 2001 sa BDV Družstvo snažilo menovanej doručiť doklady na obe ňou uvedené adresy, vždy neúspešne s oznámením, že adresátka je neznáma, o čom má BDV družstvo doklady. Adresátka je neznáma aj na adrese, ktorú uviedla v záhlaví návrhu na konkurz , kde okrem seba ako ďalších veriteľov uvádza Daňový úrad Banská Bystrica, Slovenské telekomunikácie Bratislava, Eurotel Bratislava, Globtel Bratislava, Sociálnu poisťovňu Bratislava, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu Bratislava a atď.

„Spoločnosť Drukos a.s. nie je dlžníkom uvedených spoločností, o čom môže predložiť nezvratné dôkazy. Spoločnosť Drukos a.s., Banská Bystrica a jej generálny riaditeľ Ing. František Mojžiš si nie je vedomý skutočností, pre ktoré je nutné podávať návrh na konkurz na BDV družstvo, ktoré si všetky záväzky voči členom družstva plní načas a v plnom rozsahu. Zarážajúce na celej záležitosti je, že nezamestnaná G.C.V. nie je na ňou uvedených adresách zastihnuteľná a za vymáhanie svojho vkladu BDV Družstva v hodnote 10.000,-Sk je ochotná zaplatiť ďalších 10.000,-Sk za podanie návrhu na konkurz. Dosť prekvapujúca je aj skutočnosť, že v deň doručenia návrhu na konkurz na BDV družstvo Krajskému súdu v Banskej Bystrici, mal o jeho podaní dôkazy Pavol Krúpa, člen predstavenstva All Finance Services. Z uvedených faktov sa dá predpokladať, že sa jedná o vopred pripravenú kampaň proti spoločnosti Drukos a.s., Banská Bystrica,“ uvádza komuniké spoločnosti Drukos.

Rýchly koniec spoločnosti Drukos predpovedal pred týždňom Pavol Krúpa, člen predstavenstva spoločnosti All Finance Services.

„Na rade sú AGW a Drukos. Sú to časované bomby,“ uviedol pre denník Pravda 14. februára tohto roku. Činnosť všetkých týchto firiem má totiž charakter tzv. pyramídovej hry. „Tok získaných peňazí kontrolujú vďaka drahým softvérom. V každej chvíli majú presnú predstavu, čo môžu použiť na výplatu občanov, koľko vložiť do reklamy, aký objem im zostáva na vytunelovanie a klamlivé nákupy majetku či započítanie pohľadávok,“ zdôraznil Krúpa. Spoločnosti AGW a Drukos podali v ten istý deň ne neho trestné oznámenie

Krúpa trestné oznámenie opätoval trestné oznámenie podnetom na trestné oznámenie. „Spoločnosť BDV družstvo nemá žiadne zákonné oprávnenie prijímať peňažné vklady spojené s poskytovaním výnosov z týchto vkladov,“ vyhlásil 15. februára tohto roku.

„Vyzývame vládu a orgány činné v trestnom konaní, aby okamžite začali konať a najmä, aby zmrazili majetok pyramídových skupín,“ dodal Krúpa. Dcérska spoločnosť Drukosu, firma BDV družstvo, ponúkajúca produkt Drukos-Výnos, nemá podľa nej žiadne zákonné oprávnenie prijímať peňažné vklady a vyplácať z nich výnosy. Podľa Krúpu tak BDV družstvo vykonáva bankovú činnosť bez udelenia licencie a podniká tak v rozpore so zákonom o bankách. Krúpa má k dispozícii právne analýzy, ktoré si v All Finance Services nechali vypracovať. „Jasne dokazujú, že zmluvy, ktoré uzatvárali spoločnosti AGW, BDV či B.M.G., sú pre ich klientov nevýhodné,“ uviedol. Pavol Krúpa je aj predsedom predstavenstva All Street, o. c. p., a.s. Bratislava. Táto spoločnosť podala 20. augusta minulého roku žalobu na spoločnosť Bratislavská cvernová továreň, a.s. Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS