ČLÁNOK


,

Výkonnost slovenskej ekonomiky vlani stúpla o 4,4 %, za prvý polrok 2003 sa ocakáva rast HDP zhruba 4,8 %
14. marca 2003

V poslednom vlanajšom štvrtroku sa podla predbežného odhadu vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 278,4 mld. Sk. V medzirocnom porovnaní sa zvýšil v stálych cenách o 5,4 % a v bežných cenách o 9,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Z hladiska spotreby vplýval na úroven HDP vyšší vonkajší dopyt o 12,4 % a domáci dopyt o 8 %. Z hlavných zložiek domáceho dopytu vzrástla konecná spotreba domácností o 5,3 % a konecná spotreba verejnej správy o 1,2 %. Tvorba hrubého kapitálu bola vyššia o 20,9 %, pri poklese tvorby hrubého fixného kapitálu o 1,5 %.

Na strane tvorby medzirocný prírastok HDP súvisel s rastom pridanej hodnoty v ostatných službách o 14,2 %, v polnohospodárstve o 12,9 %, v stavebníctve o 8,3 % a v priemysle o 5,3 %. Nižší ako v poslednom štvrtroku 2001 bol jej objem v pošte a telekomunikáciách o 5,7 %, v doprave o 3,3 %, v obchode, hoteloch a reštauráciách o 1,3 %.

V roku 2002 objem hrubého domáceho produktu podla predbežného odhadu medzirocne vzrástol reálne o 4,4 % na 1 073,6 mld. Sk a v bežných cenách o 8,5 %. Bol to najvyšší medzirocný prírastok od roku 1998 a o 1,1 percentuálneho bodu rýchlejší rast ako v roku 2001.

Z celkového hrubého domáceho produktu vytvoril podla odhadu súkromný sektor 88,9 %, co je o 5,2 percentuálneho bodu vyšší podiel ako v roku 2001. Pritom na jeho tvorbe v polnohospodárstve sa podielal 98,8 %, v lesníctve 45,1 %, v priemysle 81,4 %, v stavebníctve 99,3 %, v doprave 63,8 % a v obchode 99,8 %.

Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal podla prognóz Štatistického úradu SR (ŠÚ) v prvom polroku predstavovat 4,8 %. Na Slovensku by sa mal pritom vytvorit produkt v objeme 580,1 mld. Sk. Priemerná polrocná inflácia by mala byt 7,7 % a jej júnová úroven 8,2 %. Miera nezamestnanosti by mala predstavovat 18,3 % a priemerná nominálna mesacná mzda zamestnancov hospodárstva by mala byt 13 900 Sk a medzirocne by sa mala zvýšit o 8,5 %. Informoval o tom ŠÚ.

Prognóza Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) predpokladá rast HDP v prvom polroku na úrovni 4,1 % a priemernú infláciu 7,9 %. Júnová úroven inflácie by mala byt 8,4 %. Infostat je optimistickejší pri svojich odhadoch nezamestnanosti, ked pocíta s 18,1 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS