ČLÁNOK
Výkonnosť fondu Wiof Global Equity dosiahla 29,2 %
23. januára 2001

Najvýkonnejším fondom spomedzi fondov Wiof distribuovaných na Slovensku bol v minulom roku Wiof Global Equity, keď pre investorov zarobil 29,22 % v slovenských korunách. Fond Wiof US Capital Growth Fund dosiahol výkonnosť 6,34 % a Wiof European Equity mínus 10,63 %. Informovala o tom Mária Gašparová zo spoločnosti SFM, zástupcu týchto fondov v strednej a východnej Európe.

Podielový fond Wiof Global Equity je zastrešený investičnou spoločnosťou World Investment Opportunities Funds (WIOF) SICAV. Riadi ho AIG-Brandes, čo je spoločný podnik AIG Global Investment Corp. a Brandes Investment Partners L.P.

Ako ďalej M. Gašparová uviedla, fond Wiof European Equity zmenil manažéra. Mandát na riadenie tohto fondu prebral AIG Global Investment Corporation Switzerland so sídlom v Zürichu. „Celá rodina fondov registrovaných na Slovensku sa tak presunie pod správu spoločností patriacich pod American International Group,“ skonštatovala.

Povolenie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti prostredníctvom svojej organizačnej zložky udelil Úrad pre finančný trh (ÚTF) zahraničnej správcovskej spoločnosti World Investment Opportunities Funds (WIOF), ktorej fondy riadi American International Group (AIG) koncom predchádzajúceho roka. Toto bolo potrebné po tom, čo v novembri vstúpila v platnosť novela zákona o kolektívnom investovaní. Dovtedy boli fondy Wiof ponúkané na základe povolenia na predaj podľa vtedy platného zákona o investičných spoločnostiach a fondoch.

AIG sa na slovenskom trhu okrem fondov Wiof prezentuje aj prostredníctvom neživotnej poisťovne AIG Slovakia a životnej Amslico AIG Life. SFM Slovakia je členom Asociácie správcovských spoločností a na Slovensku okrem fondov Wiof koordinuje aj predaj fondov Istro Asset Management a VUB Asset Management mimo ich bankovej siete.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS