ČLÁNOK
Vyjednávať o vstupe do ERM II by Slovensko malo začať v polovici budúceho roka
17. októbra 2003

Uchádzať o členstvo v mechanizme výmenných kurzov ERM II, ktoré vytvára základné fluktuačné pásmo pre zafixovanie národnej meny k euru, by sa malo začať Slovensko v polovici budúceho roka.

Uviedol to na dnešnom diskusnom fóre hnClubu Hospodárskych novín guvernér NBS Marián Jusko. Do konca prvého polroka 2004 by malo Ministerstvo financií (MF) SR a Národná banka Slovenska (NBS) predložiť konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR, v ktorej by mal byť zverejnený konkrétny termín nahradenia slovenskej koruny eurom. Jej podkladom by malo byť zhodnotenie výsledkov prebiehajúcich reforiem z pohľadu schopnosti SR plniť Maastrichtské kritériá trvalo udržateľným spôsobom. Toto hodnotenie by podľa Juska mohlo byť pozitívne, čím by sa začali realizovať prvé formálne kroky vstupu SR do eurozóny.

Reformy majú zabezpečiť predovšetkým fiškálnu konsolidáciu, dlhodobú udržateľnosť verejných financií s minimálnym deficitom, pružný trh práce, zdravý mzdový vývoj či nízku infláciu. Reformy spojené so vstupom do EÚ sú navyše predpokladom zníženia finančných a menových rizík a tiež zvýšenia prílevu zahraničného kapitálu.

Čo sa týka maastrichtských kritérií, za najdôležitejšie považuje guvernér NBS plnenie fiškálneho deficitu, kde pomer plánovaného alebo skutočného rozpočtového deficitu k HDP nesmie byť vyšší ako 3 %. Nasledujú podmienky, že inflácia nesmie byť vyššia o 1,5 % ako priemerná miera inflácie troch krajín EÚ s najnižšou infláciou a úroková miera nesmie byť vyššia o 2 % než priemerná úroková miera troch krajín EÚ s najnižšou mierou inflácie. A nakoniec nesmie pomer vládneho dlhu k HDP prevýšiť 60 %.

Podľa posledných vyjadrení NBS a Ministerstva financií chce SR do Európskej menovej únie vstúpiť čo najskôr, hneď ako bude slovenská ekonomika schopná udržateľným spôsobom plniť Maastrichtské kritériá. Reálne sú podľa nich roky 2008 až 2009.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS