ČLÁNOK
Vyjadrenie A. Rezeša na vplyv členstva v EÚ na VSŽ
16. apríla 1998

Znamená to medziročný nárast o 300 %, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka evidovala spoločnosť čistý zisk 45 mil. Sk. Dnes o tom informoval viceprezident spoločnosti pre financovanie Pavol Miškov. Podľa jeho slov sa na raste hospodárskeho výsledku podieľalo v 1. štvrťroku 1998 zlepšenie výsledkov v obchodnej činnosti. V oblasti nákupu sa spoločnosti podarilo udržať ceny z minulého roka a aj v oblasti predaja podnik dosiahol úroveň svetových cien. Obchodná marža predstavovala v uvedenom období 665 mil. Sk v rovnakom období roka 1997 to bolo 232 mil. Sk. Zároveň sa znížil podiel pocínovaného materiálu na obchodnej marži z minuloročných vyše 30 % na tohtoročné 3 %. Táto skutočnosť je podľa predstaviteľov firmy výsledkom naštartovania spoločného podniku s U.S.Steel. P. Miškov upozornil, že spoločnosti sa už v 2. polroku 1997 podarilo eliminovať straty nepriaznivého vývoja kurzu USD a DEM. Tento priaznivý vývoj pokračoval aj začiatkom tohto roka a za prvé tri mesiace VSŽ Holding eviduje dopad kurzových pohybov vo výške 27 mil. Sk, pričom v roku 1997 to bolo vyše 700 mil. Sk. Ku koncu 1. štvrťroka 1998 eviduje spoločnosť pohľadávky po lehote splatnosti z obchodnej činnosti 3,3 mld. Sk a záväzky po lehote splatnosti 1,8 mld. Sk. Už v období pred znížením ratingu SR zaznamenala spoločnosť podľa P. Miškova odchod zahraničných peňažných ústavov zo slovenského trhu. V priebehu marca bol podnik podľa jeho slov nútený uhradiť krátkodobé záväzky vo výške 60 mil. USD a obnoviť sa mu podarilo iba jednu tretinu. Viceprezident pre financovanie zdôraznil, že tento jav sa už skončil a napríklad ČSOB potvrdila zvýšenie úveru spoločnosti o 15 mil. USD. „Zdroje slovenských bánk sú absolútne nedostatočné pre potreby spoločnosti. Napríklad počas odstávky vysokej pece potrebujeme 500 mil. Sk a tie skladáme z troch slovenských bánk,“ dodal P. Miškov. Prezident VSŽ Holding Július Rezeš zdôraznil, že „členstvo alebo nečlenstvo“ SR v EÚ nebude mať vplyv na transformáciu spoločnosti na nadnárodný holding. Členstvo v medzinárodných organizáciách zabezpečuje podniku už v súčasnosti možnosť percentuálneho navyšovania exportu na trhy EÚ a teda „VSŽ už sú v EÚ“. Cieľom transformácie VSŽ na viacodvetvový nadnárodný holding je podľa J. Rezeša zabezpečenie ekonomickej efektívnosti riadenia podniku a zvýšenie účinnosti kontroly. „Finálnu pozíciu by sme chceli dosiahnuť v druhom polroku 1998. Závisí to však od mnohých faktorov, ako je napríklad uskutočnenie ocenenia majetku, čo je pri 121 spoločnostiach skupiny VSŽ náročný proces“, povedal J. Rezeš. Výsledkom transformácie bude podľa jeho slov zmena terajších 121 dcér a spoločností s obchodným podielom alebo kapitálovou účasťou VSŽ na 7 dcér založených za odvetvovom princípe. Vzniknúť by mali aj 4 vnučky. VSŽ Holding sa stane čistou finančno-obchodnou spoločnosťou, ktorá bude podnikať len s cennými papiermi. Kontrolu bude zabezpečovať 11 právnych subjektov (7 dcér a 4 vnučky) oproti terajšiemu jednému právnemu subjektu, ktorým je VSŽ. Zmeny sa prejavia aj v personálnej politike, pričom dôraz pri vyberaní kádrov sa bude klásť na spoľahlivosť a až potom na odbornosť. „Spoľahlivosť znamená vzťah k majetku spoločnosti a jeho ochrana“, vysvetlil J. Rezeš. Dominantným pre holding ostane strojárstvo, ktorá podľa prezidenta spoločnosti potrebuje „tvrdých terénnych manažérov“, ktorí naštartujú proces oživenia strojárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS