ČLÁNOK
Výhodou SR zostáva podľa Mikloša lacná pracovná sila
17. novembra 1999

Na medzinárodnej konferencii Možnosti investovania v SR to povedal podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Zároveň vyzdvihol veľký priemyselný potenciál Slovenska, jeho zemepisnú polohu a vysoké exportné schopnosti priemyslu. V prvom polroku 1999 smerovalo 60 % slovenského vývozu do EÚ, kým v roku 1993 to bolo menej ako 30 %.

V rámci procesu obnovovania makroekonomickej stability upozornila ministerka financií Brigita Schmögnerová na znižovanie deficitu bežného účtu platobnej bilancie z minuloročných 10,1 % HDP na polovicu a snahu o pokles fiškálneho deficitu zo 4,4 % na 2 %. Opatrenia vlády sledujúce tento cieľ mali za následok spomalenie rastu HDP, ten však podľa nej nie je ťahaný tak ako v minulosti domácim dopytom, ale predovšetkým exportom.

Cieľom vlády je podľa Mikloša zníženie podielu verejných výdavkov na HDP z 50 % na menej ako 40 % v roku 2005. „Priestor pre nové opatrenia na strane príjmov sa už vyčerpal. Hlavné možnosti pre pokles fiškálneho deficitu vidím v znižovaní výdavkov verejných financií prostredníctvom reformy systému sociálneho zabezpečenia, ktorý je príliš mäkký a neadresný, ako aj v štátnej a verejnej správe, kde vládne prezamestnanosť,“ povedal podpredseda vlády.

Zlepšenie podnikateľského prostredia a v dôsledku toho zvýšenie záujmu investorov by malo nastať aj vďaka pripravovanému znižovaniu daňového zaťaženia. Príležitosťou pre zahraničných investorov je podľa ministerky financií privatizácia Slovenských telekomunikácií, predaj slovenského podielu v ČSOB, predaj štátneho podielu v Globteli, IRB, VÚB, SLSP a Nafte Gbely v nasledujúcich 18 mesiacoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS