ČLÁNOK
“ Vyhlásenie súťaže „“Najlepšia výročná správa za rok 2000″“
18. apríla 2001

Po minuloročnom premiérovom ročníku súťaže o najlepšiu výročnú správu na Slovensku pripravili jej organizátori vyhlásenie už druhého ročníka tejto prestížnej súťaže. Uviedli to včera predstavitelia piatich spoločností, ktoré jej pravidelným organizovaním chcú povzbudiť a motivovať organizácie a podnikateľské subjekty v ich úsilí poskytovať trhu relevantné informácie v správnej štruktúre a transparentnej podobe.

Záujemcovia o účasť v súťaži majú možnosť prihlasovať svoje výročné správy v tlačenej i elektronickej podobe do dvoch hlavných kategórií – finančné inštitúcie a nefinančné inštitúcie. Okrem toho bola vyhlásená i jedna zvláštna kategória a to ´najlepšia elektronická verzia výročnej správy´. Podmienky prihlásenia sa do súťaže budú zverejnené vo vybraných slovenských printových a elektronických médiách a v internete (www.vyrocnasprava.sk). Jednotlivé výročné správy za rok 2000 sa budú hodnotiť a posudzované na základe troch skupín kritérií. Sú to informovanosť zainteresovaných osôb o správe spoločnosti. Garantom tohto kritéria je Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Finančnú časť výročnej správy bude hodnotiť poradenská spoločnosť Cap Geminy Ernst &Young a Slovensá ratingová agentúra). Komunikačnú úroveň ocení spoločnosť Sk-Media a týždenník Trend.Sponzorom zvláštnej ceny za Najlepšiu elektronickú verziu výročnej správy sa, obdobne ako v predchádzajúcom ročníku, stala spoločnosť Sun Microsystems Slovakia.

Výkonný riaditeˇSlovenskej retaingovej agentúry Rudolf Autner včera v súvislosti s otvorením ďalšieho ročníka súťaže povedal:“Jedným zo základných poznatkov, ktorý je nevyhnutný pri hodnotení výročných správ je zohľadnenie konzistencie finančnej časti, to znamená preverenie konzistencie medzi deklaráciami a číslami. V niektorých prípadoch minuloročného hodnotenia výročných správ sa totiž stalo, že údaje, resp. niektoré čísla uvádzané v príhovore riaditeľa, predstaviteľa spoločnosti neboli konzistentné s predpokladmi do budúcnosti. Preto popri klasickom porovnávaní konzistencie číselným a auditorským pohľadom a hodnotení jednotlivých profiloch a ich vypovedacej hodnoty budeme tento rok klásť dôraz i na konzistenciu textovej a číselnej časti výročných správ.“

Vyhlásenie výsledkov spojené s ceremoniálom odovzdávania cien víťazom sa uskutoční v novembri 2001.

Prvého ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo spolu 67 podnikov a organizácií pôsobiacich na Slovensku. Výročné správy za rok 1999 boli hodnotené v dvoch hlavných kategóriách – finančné inštitúcie (30 prihlásených VS: zvíťazila výročná správa Prvej stavebnej sporiteľne) a nefinančné inštitúcie (37 prihlásených VS: zvíťazila výročná správa spoločnosti Slovakofarma Hlohovec), a v jednej zvláštnej kategórii – najlepšia výročná správa roka v elektronickej podobe (18 prihlásených VS: zvíťazila výročná správa Slovenského plynárenského priemyslu).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS