ČLÁNOK
Vyhlásenie o hospodárskej politike je základom programu SMP
28. marca 2001

Ministri schválili Vyhlásenie o hospodárskej politike, ktorého obsahom sú konkrétne zámery slovenskej vlády pre obdobie nasledujúcich dvanástich mesiacov. Dokument je základom programu s názvom Staff Monitored Program (SMP), ktorý kabinet realizuje spolu s Medzinárodným menovým fondom. Na tlačovej besede o tom informoval vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vyhlásenie je podľa neho dôkazom zámeru vlády pokračovať v realizácii reforiem aj v druhej polovici volebného obdobia. Svetová banka okrem toho podmieňovala prijatím SMP poskytnutie pôžičky EFSAL. Tá by mala smerovať na úhradu časti nákladov vynaložených na reštrukturalizáciu bankového sektora pred privatizáciou vybraných bánk. Celkový objem úveru by mal dosiahnuť 300 mil. USD. Rada riaditeľov Svetovej banky by mohla o poskytnutí tohto úveru pre Slovensko rozhodnúť v máji.

Kabinet prijatím vyhlásenia vyjadril prísľub udržať deficit verejných financií pod 3,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a realizovať paragraf 12 zákona o štátnom rozpočte iba pri splnení tejto podmienky. Spomínaný paragraf umožňuje navýšiť deficit verejných financií o ďalšie výdavky, hlavne na financovanie výstavby diaľnic, a to až do výšky takmer 5 % HDP. Vo vyhlásení sa vláda zaväzuje znížiť štátny dlh a štátom poskytované záruky a použiť privatizačné príjmy len na splatenie štátneho dlhu a realizáciu dôchodkovej reformy. Ďalšími záväzkami vlády sú zníženie počtu štátnych fondov z dvanásť na dva, vytvorenie daňového úradu pre veľkých daňovníkov, zefektívnenie bankového dohľadu a vytvorenie regulačného úradu. V tomto roku by mala byť ukončená privatizácia Investičnej a rozvojovej banky, vyhlásenie obsahuje tiež záväzok pokračovať v privatizácii energetiky. Otvorenou podľa I. Mikloša ostáva otázka prípadnej monopolizácie výkonu zdravotného poistenia.

Úplné znenie textu Vyhlásenia o hospodárskej politike uvereňujú FINI v rubriíke Dokumenty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS