ČLÁNOK
Vyhlásenie konkurzu na spoločnosť Chirana-Prema, a.s., Stará Turá
23. novembra 1999

Spoločnosť Chirana-Prema, a.s., Stará Turá na ktorú bol vyhlásený konkurz je súčasťou skupiny spoločností vystupujúcich pod spoločným označením Chirana-Prema.

Z toho dôvodu je predpoklad, že vyhlásením konkurzu nedôjde k zvýšeniu nezamestnanosti v danom regióne a zostávajúce spoločnosti, ktoré už dnes zamestnávajú väčšinu zamestnancov skupiny spoločností Chirana-Prema prevezmú aj podstatnú časť zamestnancov úpadcu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytol správca konkurznej podstaty Ján Havlát. Za týmto účelom okrem iného inicioval aj zvolanie valných zhromaždení v ostatných spoločnostiach skupiny podnikov Chirana-Prema.Krajský súd v Bratislave vyhlásil 23. novembra konkurz na majetok spoločnosti Chirana-Prema, a.s., Stará Turá. Navrhovateľom konkurzu bola Česká poisťovňa – Slovensko, a.s. Správca konkurznej podstaty spolu s pracovníkmi svojho konkurzného oddelenia okamžite začal vykonávať potrebné úkony a vykonal prvotnú analýzu stavu, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Výbor základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Chirana-Prema vyhlásil už 18. novembra v podniku štrajkovú pohotovosť. K tomuto kroku viedlo odborárov nedodržiavanie kolektívnej zmluvy a neochota manažmentu spoločne riešiť existenčné záležitosti podniku. Cieľom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je obnovenie dialógu s manažmentom Chirana-Prema. Odborári očakávajú, že predstavitelia podniku ponúknu ucelený hospodársky plán na budúci rok vrátane finančného zabezpečenia. V rámci zoskupenia Chirana-Prema vzniklo v tomto roku na báze doterajších závodov a niektorých činností vedenia materskej spoločnosti osemnásť dcérskych spoločností, ktoré zastrešuje materská firma. V tomto roku plánuje Chirana-Prema, a.s., Stará Turá tržby okolo 1,4 mld. Sk. Významnou mierou sa na nich budú podieľať dve dcérske výrobné spoločnosti Chirana-Prema Medical, a.s. a Chirana-Prema Injecta, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS