ČLÁNOK
Vyhlásenia o poukázaní 1 % dane podalo 326 tis. fyzických osôb
9. októbra 2002

Vyhlásenie o poukázaní 1 percenta zo zaplatenej dane predložilo na daňové úrady takmer 326 tis. fyzických osôb. Na základe týchto vyhlásení doteraz previedlo 101 daňových úradov 4 043 prijímateľom zapísaným v zozname Komory notárov sumu 97,5 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník Daňového riaditeľstva SR Miroslav Veselovský. Celkové náklady daňovej správy vynaložené na poukazovanie 1 percenta zaplatenej dane pritom dosiahli takmer 35 mil. Sk.

Pracovníci daňovej správy museli podľa Veselovského popri spracovaní vyhlásení odoslať 1 426 výziev na doplnenie údajov a 6 351 oznámení o nesplnení podmienky pre poukázanie 1 percenta dane. Štvrtinu vyhlásení museli daňové orgány preposlať v rámci Slovenska miestne príslušnému správcovi dane daňovníka a vystaviť viac ako 348 tis. platobných poukazov z jednotlivých vyhlásení.

Novela zákona o daniach z príjmu, ktorá platí od januára 2002, zaviedla možnosť pre fyzické osoby venovať 1-percentný podiel zo svojej zaplatenej dane niektorému občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Percento zo zaplatenej dane môžu občania poskytnúť aj účelovému zariadeniu cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácii s medzinárodným prvkom alebo Slovenskému Červenému krížu. V predmete činnosti právnickej osoby však musí byť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci alebo zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Uvedené percento fyzické osoby nemôžu deliť medzi viaceré organizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS