ČLÁNOK




Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne znížili02
2. apríla 2013

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca schodok vo výške 952,7 mil. eur, čo znamená medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 202,8 mil. eur, resp. o 17,6 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 294,2 mil. eur (-8,1 %) a zároveň bol zaznamenaný medziročný rast daňových príjmov o 1,9 %, v absolútnej hodnote o 37,5 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 37,5 mil. eur (+1,9 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb (+75,4 mil. eur) a u dane z príjmov vyberaných zrážkou (+14,1 mil. eur). Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov fyzických osôb (-12,4 mil. eur), u dane z pridanej hodnoty (-12,2 mil. eur) a u spotrebných daní (-16,7 mil. eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 91,4 mil. eur (-3,7 %). Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 118,9 mil. eur (-31,1 %) a ostatné príjmy štátneho rozpočtu klesli o 9,9 mil. eur (-6,5 %).

celý článok


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS