ČLÁNOK
Východoslovenské železiarne dosiahli za 9 mesiacov zisk
14. novembra 1997

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to však predstavuje pokles o viac ako 370 mil. Sk. Na tomto poklese sa v rozhodujúcej miere podieľal záporný prevádzkový hospodársky výsledok v hodnote 835,6 mil. Sk, ktorý ešte ku koncu septembra 1996 bol aktívny vo výške takmer 2,2 mld. Sk. Bolo to spôsobené rastom prevádzkových nákladov o viac ako 10,6 mld. Sk, aj keď prevádzkové výnosy a tržby vzrástli o 7,58 mld. Sk. Na druhej strane vo výraznej miere vzrástol hospodársky výsledok z finančných operácií a dosiahol hodnotu 1,858 mld. Sk, zatiaľ čo po 9 mesiacoch minulého roka bol záporný vo výške asi 522 mil. Sk. K ultimu septembra 1997 dosiahla celková výška prijatých úverov akciovej spoločnosti hodnotu 12,976 mld. Sk (nárast o 13,15%), z toho prevádzkové úvery predstavovali 91,7%, investičné korunové úvery 0,92% a devízové úvery 7,38%. Celková výška záväzkov spoločnosti v sledovanom období presiahla 10 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu roku 1996 vzrástla o 1,79 mld. Sk. Pohľadávky spoločnosti vzrástli za porovnávané obdobie o 5,5% a dosiahli hodnotu 26,76 mld. Sk, z čoho približne 57,8% tvorili dlhodobé pohľadávky. VSŽ,a.s., dosiahli v prvom polroku tohto roku hrubý zisk 543 mil. Sk pri výnosoch zhruba 30 mld. Sk. Za minulý rok dosiahli VSŽ čistý zisk 1,348 mld. Sk čiže 82 Sk na akciu. Takmer polovica vlaňajšieho zisku bola vyplatená na dividendy v hrubej výške 40 Sk na akciu. Základné imanie VSŽ Košice predstavovalo k 30. septembru 1997 hodnotu cca 16,45 mld. Sk. K rovnakému dátumu disponovala akciová spoločnosť celkovými aktívami vo výške 58,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS