ČLÁNOK
Východoeurópske banky pred druhou vlnou fúzií
25. septembra 2000

Dvadsaťpäť najväčších peňažných inštitútov v krajinách strednej a východnej Európy dosiahne v tomto roku 53 % bilančnej hodnoty všetkých bánk v regióne. Tri z týchto 25 bánk sú krátko pred svojou privatizáciou a predstavujú 8 % bilančnej hodnoty bánk z regiónu. Ekonomickí experti očakávajú v reformných krajinách druhú vlnu fúzií. Okrem toho sa aj niekoľkí západní majitelia rozhodli stiahnuť z tohto regiónu.
Najväčší privatizační kandidáti sú okrem poslednej veľkej českej banky vo vlastníctve štátu (Komerční Banka) dve najväčšie slovenské banky Slovenská sporiteľňa (SLSP) a Všeobecná úverová banka (VÚB).
Medzinárodné banky ešte stále zbierajú trhové podiely v tomto regióne. Kým v roku 1998 predstavoval podiel na bilančnej hodnote 32 %, v minulom roku to už bolo 41 %. Oproti roku 1997 sa táto suma dokonca zdvojnásobila. Bilančná suma zahraničných bánk v krajinách SVE vzrástla o 41 % z 74 na 104 mld. euro, kým celý trh v tomto regióne vzrástol iba o 5 % z 242 na 255 mld. euro. Vyplýva to zo štúdie rakúskeho peňažného inštitútu Bank Austria Creditanstalt-International (BA/CA-I) zverejnenej v rámci rokovania Svetovej banky v Prahe.
Viceprezident BA/CA-I Alarich Fenyves očakáva v krajinách SVE druhú fázu konsolidácie bankového sektora. Okrem iného predá skupina ABN Amro dve tretiny svojej maďarskej dcéry inej medzinárodnej banke.
Vo všetkých krajinách stredoeurópskeho regiónu sa v posledných rokoch zvýšil podiel zahraničných bánk. S 55-percentami na bilančnej hodnote je na prvom mieste Bulharsko. Aj v Maďarsku je podiel zahraničných bánk na bankovom sektore vysoký (51 %). Nasleduje ČR so 49 % a Poľsko so 44 %. Jedným z najväčších samostatných nákupov bol obchod medzi Erste Bank a Českou spořitelnou.
Bankový trh vo východnej Európe je po poslednej vlne konsolidácií veľmi koncentrovaný. Penetrácia bánk v porovnaní s eurozónou je však relatívne malá. Pre porovnanie, kým v eurozóne je 3 400 bánk a 179 tis. filiálok, v SVE len 270 bánk a 11 500 filiálok. V eurozóne pripadá na jednu filiálku v priemere 1 700 obyvateľov, vo východnej Európe je to až 6 200 obyvateľov.
Spojením Bank Austria a HypoVereinsbank vznikne najväčší finančný koncern vo východnej Európe s bilančnou sumou takmer 12 mld. eur (bez Ruska) a trhovým podielom 4,8 % v regióne. V trhovom segmente „zahraničné banky vo východnej Európe“ dosahuje skupina 11,2-percentný trhový podiel. Bilančná hodnota skupiny vo východnej Európe tak presiahla hodnotu belgickej KBC (9,7 mld. eur), talianskej Unicredito (9,3 mld. eur), americkej Citibank (7,9 mld. eur) a rakúskej Erste Bank (6,7 mld. eur).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS