ČLÁNOK
Východný blok sa vrhol do reforiem bez inštitúcií a legislatívy
20. apríla 1999

Odborníci Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) uviedli, že východoeurópske krajiny sa vrhli do trhových reforiem bez dostatočných inštitucionálnych a legislatívnych reforiem, vďaka ktorým mohli zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi sebou a lepšie sa vyrovnať s negatívnymi vplyvmi ruskej krízy. Ekonomické reformy boli v mnohých východných krajinách implementované bez toho, aby tieto krajiny venovali dostatočnú pozornosť, ako trhová ekonomika skutočne funguje. „Vládnu mylné názory, že stačí iba liberalizovať a privatizovať. Avšak chýbajúcim elementom je budovanie inštitúcií,“ povedali analytici.
EBOR vo svojej správe Transition Report upozornila na prehlbujúce sa rozdiely medzi pomerne úspešnými stredoeurópskymi krajinami a chudobnými bývalými členmi ZSSR. EBOR očakáva v tomto roku ekonomický pokles o 4 % v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), kým vo zvyšku východnej Európy očakáva rast o 1,9 %.
Sociálna nerovnosť sa zväčšila v mnohých krajinách, pričom iba v Kazachstane sa zdvojnásobila. Dokonca aj úspešnejšie krajiny, ako napríklad Česká republika, majú problémy. Nedostatočná legislatíva a problémy v oblasti riadenia podnikov viedli v tejto krajine k úverovým problémom. Zadlžené firmy prestali splácať dlhy, takže banky, ktoré si uvedomili, že nemajú dostatok prostriedkov, prestali požičiavať. Analytici EBOR kritizovali, že väčšina reformných krajín sa sústredila na aktívne predávanie štátneho majetku a nebrala do úvahy humánne faktory.
Poľský minister financií Leszek Balcerowicz na zasadnutí EBOR uviedol, že jeho krajina je schopná dosiahnuť v tomto roku 4-percentný ekonomický rast, a to aj napriek negatívnym vplyvom ruskej krízy a spomaľovania ekonomického rastu v západnej Európe. V správe Transition Report znížila EBOR predpoveď ekonomického rastu v Poľsku na tento rok z úrovne 5 % na 3 %. Príčinou je ruská kríza, ktorá vypukla v auguste minulého roku. Balcerowicz však uviedol, že táto prognóza patrí medzi pesimistické, avšak „všetko závisí od vývoja v Nemecku.“
Prísna politika Poľska v oblasti výdavkov vytvára priestor pre ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Špekulácie o znižovaní poľských sadzieb sa zintenzívnili po redukcií úrokových mier v Českej republike a Maďarsku. Vedenie poľskej centrálnej banky ponechalo sadzby na svojom mesačnom zasadnutí v stredu nezmenené, pričom na budúci týždeň by malo opäť zasadať s cieľom zhodnotiť ekonomické indikátory za marec. Hoci prezidentka centrálnej banky Hanna Gronkiewicz-Waltz v sobotu nevylúčila redukciu sadieb, uviedla, že poľská monetárna politika bude v blízkej budúcnosti stabilná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS