ČLÁNOK
Východná Európa má nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
14. novembra 2000

Zamestnanci v krajinách strednej a východnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) nemajú kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre modernú ekonomiku, a to aj napriek rozsiahlym úspechom v oblasti formálneho vzdelania. Podľa vyjadrení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) v správe o tranzitívnych ekonomikách nedostatok odborníkov brzdí reformy a reštrukturalizáciu ekonomiky.

„Zdá sa, že vzdelávacie systémy a profesijné skúsenosti zamestnancov v období pred transformáciou ich nepripravili v dostatočnej miere na požiadavky trhovej ekonomiky. Tranzitívne ekonomiky začali proces transformácie s vysoko vzdelanými pracovnými silami. Avšak v súčasnosti, kedy sa transformácia nachádza v druhej dekáde, sa zdá, že toto dedičstvo nebolo v plnej miere využité,“ uvádza sa v správe EBOR.

Príkladom je Maďarsko, kde prieskumy medzi viac ako 300 firmami naznačili, že asi 40 % opýtaných výrobných podnikov nemá dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V Rusku predstavoval tento podiel až 50 %. V SNŠ došlo k poklesu kvalifikačnej úrovne pracovnej sily, pretože sektory neboli reštrukturalizované. Mnohí vysokokvalifikovaní odborníci, ktorých vzdelanie kedysi stačilo na získanie špičkového postu, zaznamenali útlm kvalifikácie, pretože sa nemohli venovať svojej činnosti. „Keď odborník v oblasti rakiet musel sedem rokov robiť taxikára, alebo byť päť rokov nezamestnaným, jeho schopnosti po tejto dobe už nezodpovedajú požiadavkám,“ vysvetlili ekonómovia EBOR.

Prechodom k systému voľného trhu východoeurópske štáty zaznamenali trend čoraz nerovnomernejšieho rozdelenia úžitkov vzdelania. V Českej republike je mzda pracovníka s univerzitným vzdelaním o 72 % vyššia ako mzda pracovníka so stredoškolským vzdelaním, kým v roku 1989 predstavoval tento rozdiel iba 28 %. Namiesto obrany pracovných miest v sektoroch, ktoré pravdepodobne zaniknú kvôli ich slabej konkurencieschopnosti, by mali tranzitívne krajiny liberalizovať trhy práce, čo platí predovšetkým pre vyspelejšie krajiny strednej Európy. V krajinách SNŠ je potrebné vytvoriť efektívnu sociálnu sieť pre pracovníkov, aby sa umožnilo firmám voľne uskutočňovať reštrukturalizáciu a expanziu. „Výskumy naznačujú, že v niektorých krajinách sú zákonníky práce rovnako reštriktívne ako v krajinách EÚ, ak nie viac,“ uvádza EBOR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS