ČLÁNOK
Východiská štátneho rozpočtu na rok 2001 definitívne schválené
14. júna 2001

Kabinet definitívne schválil východiská budúcoročného štátneho rozpočtu. Ako informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová, predpokladané príjmy by mali dosiahnuť o 1,5 mld. Sk viac, ako bolo stanovené minulý týždeň. Celkové príjmy štátneho rozpočtu sú zatiaľ stanovené na 212,4 mld. Sk a výdavky na 249,4 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu by tak neprekročil 3,4 % na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP).

Cieľom kabinetu je udržať deficit verejných financií v roku 2002 do 3,5 % z HDP, čo sa podľa ministerky zrejme podarí. Na vládne priority by malo predbežne pripadnúť 25,6 mld. Sk. Sú medzi nimi vzdelanie, výskum a vývoj v sume 1,17 mld. Sk, podpora zamestnanosti a podnikania vo výške 1,36 mld. Sk, na podporu bývania by malo ísť 3,59 mld. Sk a na rozvoj dopravnej infraštruktúry 9,58 mld. Sk.

Ministri súhlasili s použitím privatizačných príjmov na úhradu starých dlhov. Medzi odsúhlasenými výdavkami je suma 2 mld. Sk za výkony vo verejnom záujme z tohto roku, či 3 mld. Sk na krytie istiny štátneho dlhu v roku 2001.

Za materiál hlasovali takmer všetci prítomní ministri. Proti hlasoval minister životného prostredia László Miklós, ktorý nebol spokojný s objemom prostriedkov pre svoj rezort. Zo solidarity sa k nemu pripojili aj ďalší dvaja ministri Strany maďarskej koalície.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS